Λεύκαρα - Blue Arches

Λεύκαρα - Αγροτουριστικά Καταλύματα Blue Arches

24

min:19.6 (04:18AM)
max:28.5 (10:23AM)

Av. speed: 5.3km

Gust: 6.8 km
direction :SE
MAX W. Speed :33km (12:28PM)

humidity:70%
hi:90 (12:45AM)
lo:46% (09:37AM)

Pressure:27.873" (943.88 mb)
hi:90 (12:45AM)
lo:46% (09:37AM)

Dewpoint:18.2
hi:20.2 (02:45PM)
lo:14.3(09:57AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)