Πόλη Χρυσοχούς - Υπεραγορά Παπαντωνίου

Πόλη Χρυσοχούς - Papantoniou

27.9

min:21.3 (05:45AM)
max:30.3 (02:29PM)

Av. speed: 6.4km

Gust: 13 km
direction :W
MAX W. Speed :29.9km (12:57PM)

humidity:64%
hi:87 (05:51AM)
lo:54% (10:11AM)

Pressure:29.707" (1005.99 mb)
hi:87 (05:51AM)
lo:54% (10:11AM)

Dewpoint:20.4
hi:20.8 (01:41PM)
lo:18.4(12:18AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)