Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

27.9

min:21.9 (04:40AM)
max:30.9 (02:43PM)

Av. speed: 4.8km

Gust: 9.7 km
direction :S
MAX W. Speed :33.8km (01:42PM)

humidity:68%
hi:88 (07:14AM)
lo:54% (11:19AM)

Pressure:29.72" (1006.43 mb)
hi:88 (07:14AM)
lo:54% (11:19AM)

Dewpoint:21.4
hi:22 (05:59PM)
lo:19.1(04:42AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)