12/11/2016

Ίχνη συμπύκνωσης (Contrails)

Προτρεπόμενο από την πρόσφατη ανησυχία που πρόεκυψε από γραμμικά λευκά ίχνη στην ανώτερη ατμόσφαιρα, το kitasweather κλήθηκε να τοποθετηθεί. Λευκά ίχνη δημιουργούνται λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών […]
//]]>