Αγρος- Εξοχικές κατοικίες Μενελάου

Temperature : 28.2° C

min:20.6 ° C (06:38AM)
max:28.2° C (10:31AM)

Av. wind speed: 2.3km

Gust: 8.7 km
direction :W

Humidity:31%
hi:39% (12:40AM)
lo:27% (09:09AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:900.1mb
hi:900.1mb (10:31AM)
lo:897.76mb(03:20AM)

Dewpoint:9.4° C
hi:9.4 ° C(10:31AM) lo:4.1 ° C(05:09AM)