Αγρος- Εξοχικές κατοικίες Μενελάου

Temperature : 23.6° C

min:17 ° C (12:00AM)
max:31.7° C (03:41PM)

Av. wind speed: 0.2km

Gust: 2.6 km
direction :N

Humidity:39%
hi:41% (01:41PM)
lo:9% (12:44AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:896.61mb
hi:897.15mb (09:39AM)
lo:896.07mb(05:31AM)

Dewpoint:8.8° C
hi:13.7 ° C(02:27PM) lo:-15 ° C(12:44AM)