Αγρος- Εξοχικές κατοικίες Μενελάου

Temperature : 15.1° C

min:13.6 ° C (12:00AM)
max:15.1° C (07:01AM)

Av. wind speed: 3.9km

Gust: 7.9 km
direction :NW

Humidity:65%
hi:77% (01:00AM)
lo:63% (06:32AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:894.1mb
hi:894.21mb (06:54AM)
lo:893.22mb(03:17AM)

Dewpoint:8.5° C
hi:9.8 ° C(01:00AM) lo:7.7 ° C(06:32AM)