Αγρος- Εξοχικές κατοικίες Μενελάου

Temperature : 21.8° C

min:15.8 ° C (12:01AM)
max:22.2° C (12:38PM)

Av. wind speed: 14.5km

Gust: 24.9 km
direction :S

Humidity:49%
hi:55% (12:00AM)
lo:42% (08:21AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:889.63mb
hi:891.7mb (12:00AM)
lo:889.47mb(07:54AM)

Dewpoint:10.6° C
hi:11.4 ° C(12:45PM) lo:4.9 ° C(03:27AM)