Έντυπο δήλωσης συμμετοχής στην κατάσβεση της πυρκαγιάς