Λευκωσία (Λατσιά) - BMW

Λευκωσία (Λατσιά) - Εκθεσιακός Χώρος BMW - Πηλακούτας

26.4

min:25.2 (05:16AM)
max:38.4 (01:19PM)

Av. speed: 7.9km

Gust: 13.7 km
direction :S
MAX W. Speed :38.8km (01:39PM)

humidity:65%
hi:65 (11:08PM)
lo:21% (12:32PM)

Pressure:29.021" (982.76 mb)
hi:65 (11:08PM)
lo:21% (12:32PM)

Dewpoint:19.3
hi:19.6 (10:46PM)
lo:9.2(12:38AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)