Παρεκκλησιά - Κτήμα Δημοσθένους

Temperature : 14.8 C

min:14.5 (12:06AM)
max:14.8 (12:31AM)

Av. speed: 1.8km

Gust: 2.6 km
direction :NW
MAX W. Speed :12.1km (12:23AM)

humidity:76% hi:80 (12:28AM) lo:69% (12:01AM)
Pressure:29.5" (998.98 mb) hi:80 (12:28AM) lo:69% (12:01AM)
Dewpoint:10.7 hi:13.3 (12:28AM) lo:11.7(12:01AM)
Precipitation Today :0 in. (0 mm) 1 hour:0 in. (0 mm)