Παρεκκλησιά - Κτήμα Δημοσθένους

Temperature : 31.7 C

min:21.5 (06:06AM)
max:32.1 (09:22AM)

Av. speed: 9.3km

Gust: 13 km
direction :E
MAX W. Speed :16.6km (10:16AM)

humidity:50% hi:89 (06:31AM) lo:64% (10:05AM)
Pressure:29.233" (989.94 mb) hi:89 (06:31AM) lo:64% (10:05AM)

Dewpoint:19.9
hi:21.4 (09:48AM)
lo:11.2(05:26AM)

Precipitation Today :0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)