Παρεκκλησιά - Κτήμα Δημοσθένους

Temperature : 15.4 C

min:10.7 (04:24AM)
max:22.2 (11:12AM)

Av. speed: 6.8km

Gust: 13 km
direction :S
MAX W. Speed :29.1km (01:49PM)

humidity:61% hi:84 (12:41AM) lo:50% (03:41PM)
Pressure:29.412" (996 mb) hi:84 (12:41AM) lo:50% (03:41PM)

Dewpoint:7.9
hi:12.7 (12:31AM)
lo:5.6(12:51PM)

Precipitation Today :0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)