Παρεκκλησιά - Κτήμα Δημοσθένους

Temperature : 20.5 C

min:20 (03:45AM)
max:21.9 (12:01AM)

Av. speed: 2.6km

Gust: 2.9 km
direction :SW
MAX W. Speed :6.4km (04:00AM)

humidity:78% hi:79 (03:54AM) lo:75% (12:00AM)

Precipitation Today :0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)