Ήταν τελικά ήπιο το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή μας;

Η περίοδος του καλοκαιριού που πέρασε (Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2022) από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως ηπιότερη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Κύπρου το φετινό καλοκαίρι δεν επηρεάστηκε από κάποιο κύμα καύσωνα (πέρα από κάποιες μικρές περιόδους όπου επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα σε ορισμένες περιοχές και κυρίως στο εσωτερικό για μικρό χρονικό διάστημα) ενώ γενικά τα 40άρια που καταγράφηκαν στο εσωτερικό ήταν λιγότερα σε σύγκριση με τα τελευταία 5 χρόνια. Αντιθέτως, συχνά κύματα καύσωνα (εκ των οποίων κάποια ήταν ακραία) επηρέασαν φέτος την κεντροδυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να καταρριφθούν σε αρκετές περιοχές ρεκόρ υψηλότερων μέγιστων/ελάχιστων θερμοκρασιών όπως μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ και εδώ.

Θερμοκρασιακή ανωμαλία του αέρα στην επιφάνεια για το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος 2022 σε σχέση με την 30ετία 1981-2010. Πηγή: Copernicus
Θερμοκρασιακή ανωμαλία του αέρα στην επιφάνεια για το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος 2022 σε σχέση με την 30ετία 1991-2020. Πηγή: Copernicus

Πιο κάτω θα σας παρουσιάσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία για διάφορες περιοχές του νησιού μας, με σκοπό να ελέγξουμε πόσο ήπιο ήταν το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή μας σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

 • Στατιστικά εσωτερικού (στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό του Τ.Μ στην Αθαλάσσα – Λευκωσία):
 1. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου από το 2016 μέχρι και το 2022 για τον σταθμό του Τ.Μ στην Αθαλάσσα, καθώς και οι κανονικές τιμές για τον αντίστοιχο μήνα.

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, τόσο η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Ιουνίου όσο και η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Αυγούστου για το 2022 ήταν ελαφρώς πιο πάνω από τις κανονικές τιμές, αλλά η απόκλιση ήταν και στις 2 περιπτώσεις μικρότερη του 1 °C. Μόνο ο Ιούλιος παρουσιάσε σημαντική απόκλιση πάνω της κανονικής κατά σχεδόν 2 °C.

2. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία συνολικά για την περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο από το 2016 μέχρι και το 2022 για τον σταθμό του Τ.Μ στην Αθαλάσσα, καθώς και η κανονική τιμή για την συγκεκριμένη περίοδο.

invito

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται πως όλες τις χρονιές από το 2016 και έπειτα, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για όλο το καλοκαίρι κυμάνθηκε πιο πάνω από τις κανονικές τιμές (από 1 μέχρι σχεδόν 2 °C πάνω της κανονικής). Παρόλα αυτά, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για το φετινό καλοκαίρι κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα τελευταία 5 χρόνια (και σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα τελευταία 3 χρόνια) και στα ίδια επιπεδα με αυτά του 2016.

3. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο ημερών ανά μήνα (Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο) από το 2010 μέχρι και το 2022 με θερμοκρασία ίση ή άνω των 39.5 °C (40 °C) στον σταθμό της Αθαλάσσας καθώς και ο συνολικός αριθμός ημερών με θερμοκρασιά ίση ή άνω των 39.5 °C (40 °C) για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο. Τα έτη έχουν μπει σε σειρά, ξεκινώντας με αυτό που κατέγραψε τα λιγότερα 40άρια συνολικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Το φετινό καλοκαίρι καταγράφηκαν 18 ημέρες με θερμοκρασία ίση ή άνω των 39.5 °C (40 °C), με όλα τα έτη από το 2017 μέχρι και το 2021 να καταγράφουν περισσότερες ημέρες με 40άρια. Άξιο αναφοράς είναι ότι τα προηγούμενα 2 καλοκαίρια (2020 – 2021) καταγράφηκαν διπλάσιες μέρες με 40άρια σε σχέση με φέτος και αυτή η διαφορά έγινε αισθητή από αρκετό κόσμο. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι ότι ο σταθμός αναφοράς της Λευκωσίας δεν κατέγραψε ούτε 1 ημέρα με 40 °C τον Ιούνιο, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2015. Το πρώτο 40άρι φέτος στον συγκεκριμένο σταθμό καταγράφηκε στις 12 Ιουλίου.

4. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο ημερών ανά μήνα (Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο) από το 2010 μέχρι και το 2022 με θερμοκρασία ίση ή άνω των 41.5 °C (42 °C) στον σταθμό της Αθαλάσσας καθώς και ο συνολικός αριθμός ημερών με θερμοκρασιά ίση ή άνω των 41.5 °C (42 °C) για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο. Τα έτη έχουν μπει σε σειρά, ξεκινώντας με αυτό που κατέγραψε τα λιγότερα 42άρια συνολικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η διαφορά στον αριθμό ημερών με 42 °C και άνω τη φετινή χρονιά σε σχέση με τις τελευταίες 2 χρονιές. Το καλοκαίρι του 2021 καταγράφηκαν συνολικά 13 ημέρες με θερμοκρασίες από 42 βαθμούς και άνω, το 2020 καταγράφηκαν 8 ημέρες ενώ φέτος καταγράφηκε μόνο 1 ημέρα! Η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 42.0 °C στον συγκεκριμένο σταθμό στις 28 Ιουλίου. Τόσο μικρός αριθμός ημερών με θερμοκρασίες από 42 °C και άνω είχε να καταγραφεί από το 2016.

Να σημειώσουμε επίσης ότι ο μετεωρολογικός μας σταθμός στον εκθεσιακό χώρο της BMW του ομίλου Πηλακούτα στο Στρόβολο κατέγραψε την χαμηλότερη του μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για ολόκληρη την περίοδο καλοκαιριού από τότε που εγκαταστάθηκε (Ιανουάριος 2017), με μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία τους 37.0 °C για την περίοδο Ιούνιος – Αύγουστος 2022.

Συμπερασματικά λοιπόν, προκύπτει ότι παρόλο που η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία συνολικά για την καλοκαιρινή περίοδο ήταν ελαφρώς υψηλότερη του κανονικού (κατά 1 °C) στη Λευκωσία (Αθαλάσσα), το φετινό καλοκαίρι ήταν πιο ήπιο θερμοκρασιακά σε σχέση με τα τελευταία λίγα χρόνια. Αυτό φαίνεται τόσο από τον μέσο όρο των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών για ολόκληρη τη φετινή περίοδο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όσο και από την μικρή συχνότητα εμφάνισης ημερών με 40άρια.

 • Στατιστικά ορεινών (στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό του Τ.Μ στον Πρόδρομο):
 1. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου από το 2016 μέχρι και το 2022 για τον σταθμό του Τ.Μ στον Πρόδρομο, καθώς και οι κανονικές τιμές για τον αντίστοιχο μήνα. *Σημείωση: H μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούνιο 2017 δεν είναι διαθέσιμη καθώς ο σταθμός ήταν εκτός λειτουργίας.

Με βάση τον πιο πάνω πίνακα, ο Ιούνιος που μας πέρασε ήταν ο πιο δροσερός στον Πρόδρομο από τουλάχιστον το 2016 και έπειτα, με τη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Ιουνίου να κυμαίνεται γύρω στην κανονική μέση τιμή. Όσον αφορά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και οι 2 μήνες ήταν θερμότεροι του κανονικού, όχι όμως στα επίπεδα των 2 τελευταίων χρόνων όπου η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ήταν έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές τιμές.

2. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία συνολικά για την περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο από το 2016 μέχρι και το 2022 για τον σταθμό του Τ.Μ στον Πρόδρομο, καθώς και η κανονική τιμή για την συγκεκριμένη περίοδο. *Σημείωση: Λόγω του ότι η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούνιο 2017 δεν ήταν διαθέσιμη, δεν μπορούσε να υπολογιστεί η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για την περίοδο Ιούνιος – Αύγουστος 2017.

H μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για όλο το καλοκαίρι κυμάνθηκε και φέτος σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά, ωστόσο, η απόκλιση κατά το καλοκαίρι του 2022 ήταν μικρότερη από τα τελευταία 4 χρόνια (και αρκετά μικρότερη από τα τελευταία 2 χρόνια). Παράλληλα, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για το φετινό καλοκαίρι ήταν η 2η χαμηλότερη που παρατηρήθηκε από το 2016 και έπειτα. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι και στα ορεινά το φετινό καλοκαίρι ήταν ηπιότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

 • Στατιστικά παράλιων περιοχών (στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Τ.Μ στο αεροδρόμιο Πάφου και αεροδρόμιο Λάρνακας):
 1. Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου από το 2016 μέχρι και το 2022 για τους σταθμούς του Τ.Μ στο αεροδρόμιο Πάφου και Λάρνακας, καθώς και οι κανονικές τιμές για τον αντίστοιχο μήνα.

Όπως φαίνεται και στους 2 πίνακες, ο Ιούλιος ήταν ο μόνος μήνας με τη μεγαλύτερη απόκλιση θερμοκρασίας προς τα πάνω σε σχέση με τις κανονικές τιμές ενώ οι υπόλοιποι 2 μήνες κυμάνθηκαν πιο κοντά στα κλιματολογικά επίπεδα (αλλά ελαφρώς πιο πάνω). Όσον αφορά το αεροδρόμιο Πάφου, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του Ιούλη ήταν η χαμηλότερη από τουλάχιστον το 2016 ενώ τόσο στο αεροδρόμιο Πάφου όσο και στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του Αυγούστου ήταν η χαμηλότερη από τουλάχιστον το 2016.

2. Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασία συνολικά για την περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο από το 2016 μέχρι και το 2022 για τους σταθμούς του Τ.Μ στο αεροδρόμιο Πάφου και αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς και η κανονική τιμή για την συγκεκριμένη περίοδο.

Η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία κατά το καλοκαίρι τόσο στο αεροδρόμιο Πάφου όσο και στο αεροδρόμιο Λάρνακας κυμάνθηκε σε επίπεδα ελαφρώς πάνω της κανονικής, με την απόκλιση όμως της θερμοκρασίας να μην ξεπερνάει τον 1°C.

Επίσης, εντύπωση προκαλεί ότι η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του φετινού καλοκαιριού στο αεροδρόμιο Πάφου είναι η χαμηλότερη που καταγράφηκε από τουλάχιστον το 2016. Ο μετεωρολογικός μας σταθμός στα αρτοποιεία Sunfresh στην Κάτω Πάφο ο οποίος λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2017 κατέγραψε την 2η του χαμηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για το τρίμηνο του καλοκαιριού, με 29.4 °C. Η χαμηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία καλοκαιριού στον συγκεκριμένο σταθμό είναι οι 28.9 °C το 2020.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του καλοκαιριού δεν παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τις τελευταίες χρονιές (με μόνη εξαίρεση την περσινή χρονιά). Παρόμοια είναι τα δεδομένα και από τον μετεωρολογικό μας σταθμό στην ταβέρνα Στου Ρουσιά στη Λάρνακα, αφού η μέση ημερήσια μέγιστη τιμή θερμοκρασίας ήταν σχετικά κοντά στις προηγούμενες χρονιές (μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία σταθμού για το 2022 = 33.7 °C), με μόνη εξαίρεση και πάλι την περσινή χρονιά, όπου η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 34.6 °C.

Σε αυτό το σημείο όμως να αναφέρουμε ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε κατά το φετινό καλοκαίρι στο αεροδρόμιο Λάρνακας ήταν οι 36.1 βαθμοί Κελσίου, η οποία είναι η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε από τουλάχιστον το 2016 στο συγκεκριμένο σταθμό για το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος. Στο αεροδρόμιο Πάφου, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε αυτό το καλοκαίρι ήταν οι 33.9 βαθμοί Κελσίου και είναι η 2η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία από τουλάχιστον το 2016 για το τρίμηνο του καλοκαιριού.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι και στα δυτικά παράλια το καλοκαίρι ήταν ηπιότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια ενώ στα νοτιοανατολικά παράλια (περιοχή Λάρνακας), η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές (με μόνη εξαίρεση την περσινή χρονιά η οποία ήταν ιδιαίτερα θερμή).

Όσον αφορά την περιοχή της Λεμεσού, ο σταθμός του Τ.Μ στον Δημοτικό Κήπο έκλεισε στις 25 Ιουνίου 2018 ενώ για τον σταθμό στο νέο λιμάνι Λεμεσού δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση σε σχέση με τις κανονικές τιμές του μήνα. Παρόλα αυτά, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για το φετινό τρίμηνο του καλοκαιριού στο σταθμό στο νέο Λιμάνι ανήλθε στους 30.9 °C. Με βάση τα στοιχεία του δικού μας μετεωρολογικού σταθμού στο Κάστρο Λεμεσού, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του καλοκαιριού υπολογίστηκε στους 33.9 °C (2η υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία από το 2016 που εγκαταστάθηκε ο σταθμός). Να τονίσουμε ότι η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται στη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του σταθμού μας με τον σταθμό του Τ.Μ οφείλεται στο ότι ο σταθμός του λιμανιού επηρεάζεται περισσότερο από ανέμους που πνέουν από τη θάλασσα και βρίσκεται σε πιο “ανοικτή” περιοχή σε σχέση με τον δικό μας μετεωρολογικό σταθμό.

Kλείνοντας, να σημειώσουμε ότι παρόλο που τα προηγούμενα 2 χρόνια είχαν εκδωθεί από το Kitasweather κάποιες προειδοποίησεις υψηλών θερμοκρασιών στα παράλια, φέτος δεν χρειάστηκε να εκδωθεί κάποια προειδοποίηση υψηλών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, δεν χρειάστηκε να εκδωθεί κάποια προειδοποίηση για οποιοδήποτε μέρος του νησιού η οποία να ξεπερνά το κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας (πορτοκαλί/κόκκινο).

Η περίοδος του καλοκαιριού που πέρασε (Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2022) από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως ηπιότερη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Κύπρου το φετινό καλοκαίρι δεν επηρεάστηκε από κάποιο κύμα καύσωνα (πέρα από κάποιες μικρές περιόδους όπου επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα σε ορισμένες περιοχές και κυρίως στο εσωτερικό για μικρό χρονικό διάστημα) ενώ γενικά τα 40άρια που καταγράφηκαν στο εσωτερικό ήταν λιγότερα σε σύγκριση με τα τελευταία 5 χρόνια. Αντιθέτως, συχνά κύματα καύσωνα (εκ των οποίων κάποια ήταν ακραία) επηρέασαν φέτος την κεντροδυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να καταρριφθούν σε αρκετές περιοχές ρεκόρ υψηλότερων μέγιστων/ελάχιστων θερμοκρασιών όπως μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ και εδώ.

Θερμοκρασιακή ανωμαλία του αέρα στην επιφάνεια για το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος 2022 σε σχέση με την 30ετία 1981-2010. Πηγή: Copernicus
Θερμοκρασιακή ανωμαλία του αέρα στην επιφάνεια για το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος 2022 σε σχέση με την 30ετία 1991-2020. Πηγή: Copernicus

Πιο κάτω θα σας παρουσιάσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία για διάφορες περιοχές του νησιού μας, με σκοπό να ελέγξουμε πόσο ήπιο ήταν το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή μας σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

 • Στατιστικά εσωτερικού (στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό του Τ.Μ στην Αθαλάσσα – Λευκωσία):
 1. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου από το 2016 μέχρι και το 2022 για τον σταθμό του Τ.Μ στην Αθαλάσσα, καθώς και οι κανονικές τιμές για τον αντίστοιχο μήνα.

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, τόσο η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Ιουνίου όσο και η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Αυγούστου για το 2022 ήταν ελαφρώς πιο πάνω από τις κανονικές τιμές, αλλά η απόκλιση ήταν και στις 2 περιπτώσεις μικρότερη του 1 °C. Μόνο ο Ιούλιος παρουσιάσε σημαντική απόκλιση πάνω της κανονικής κατά σχεδόν 2 °C.

2. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία συνολικά για την περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο από το 2016 μέχρι και το 2022 για τον σταθμό του Τ.Μ στην Αθαλάσσα, καθώς και η κανονική τιμή για την συγκεκριμένη περίοδο.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται πως όλες τις χρονιές από το 2016 και έπειτα, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για όλο το καλοκαίρι κυμάνθηκε πιο πάνω από τις κανονικές τιμές (από 1 μέχρι σχεδόν 2 °C πάνω της κανονικής). Παρόλα αυτά, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για το φετινό καλοκαίρι κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα τελευταία 5 χρόνια (και σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα τελευταία 3 χρόνια) και στα ίδια επιπεδα με αυτά του 2016.

3. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο ημερών ανά μήνα (Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο) από το 2010 μέχρι και το 2022 με θερμοκρασία ίση ή άνω των 39.5 °C (40 °C) στον σταθμό της Αθαλάσσας καθώς και ο συνολικός αριθμός ημερών με θερμοκρασιά ίση ή άνω των 39.5 °C (40 °C) για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο. Τα έτη έχουν μπει σε σειρά, ξεκινώντας με αυτό που κατέγραψε τα λιγότερα 40άρια συνολικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Το φετινό καλοκαίρι καταγράφηκαν 18 ημέρες με θερμοκρασία ίση ή άνω των 39.5 °C (40 °C), με όλα τα έτη από το 2017 μέχρι και το 2021 να καταγράφουν περισσότερες ημέρες με 40άρια. Άξιο αναφοράς είναι ότι τα προηγούμενα 2 καλοκαίρια (2020 – 2021) καταγράφηκαν διπλάσιες μέρες με 40άρια σε σχέση με φέτος και αυτή η διαφορά έγινε αισθητή από αρκετό κόσμο. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι ότι ο σταθμός αναφοράς της Λευκωσίας δεν κατέγραψε ούτε 1 ημέρα με 40 °C τον Ιούνιο, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2015. Το πρώτο 40άρι φέτος στον συγκεκριμένο σταθμό καταγράφηκε στις 12 Ιουλίου.

4. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο ημερών ανά μήνα (Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο) από το 2010 μέχρι και το 2022 με θερμοκρασία ίση ή άνω των 41.5 °C (42 °C) στον σταθμό της Αθαλάσσας καθώς και ο συνολικός αριθμός ημερών με θερμοκρασιά ίση ή άνω των 41.5 °C (42 °C) για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο. Τα έτη έχουν μπει σε σειρά, ξεκινώντας με αυτό που κατέγραψε τα λιγότερα 42άρια συνολικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η διαφορά στον αριθμό ημερών με 42 °C και άνω τη φετινή χρονιά σε σχέση με τις τελευταίες 2 χρονιές. Το καλοκαίρι του 2021 καταγράφηκαν συνολικά 13 ημέρες με θερμοκρασίες από 42 βαθμούς και άνω, το 2020 καταγράφηκαν 8 ημέρες ενώ φέτος καταγράφηκε μόνο 1 ημέρα! Η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 42.0 °C στον συγκεκριμένο σταθμό στις 28 Ιουλίου. Τόσο μικρός αριθμός ημερών με θερμοκρασίες από 42 °C και άνω είχε να καταγραφεί από το 2016.

Να σημειώσουμε επίσης ότι ο μετεωρολογικός μας σταθμός στον εκθεσιακό χώρο της BMW του ομίλου Πηλακούτα στο Στρόβολο κατέγραψε την χαμηλότερη του μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για ολόκληρη την περίοδο καλοκαιριού από τότε που εγκαταστάθηκε (Ιανουάριος 2017), με μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία τους 37.0 °C για την περίοδο Ιούνιος – Αύγουστος 2022.

Συμπερασματικά λοιπόν, προκύπτει ότι παρόλο που η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία συνολικά για την καλοκαιρινή περίοδο ήταν ελαφρώς υψηλότερη του κανονικού (κατά 1 °C) στη Λευκωσία (Αθαλάσσα), το φετινό καλοκαίρι ήταν πιο ήπιο θερμοκρασιακά σε σχέση με τα τελευταία λίγα χρόνια. Αυτό φαίνεται τόσο από τον μέσο όρο των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών για ολόκληρη τη φετινή περίοδο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όσο και από την μικρή συχνότητα εμφάνισης ημερών με 40άρια.

 • Στατιστικά ορεινών (στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό του Τ.Μ στον Πρόδρομο):
 1. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου από το 2016 μέχρι και το 2022 για τον σταθμό του Τ.Μ στον Πρόδρομο, καθώς και οι κανονικές τιμές για τον αντίστοιχο μήνα. *Σημείωση: H μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούνιο 2017 δεν είναι διαθέσιμη καθώς ο σταθμός ήταν εκτός λειτουργίας.

Με βάση τον πιο πάνω πίνακα, ο Ιούνιος που μας πέρασε ήταν ο πιο δροσερός στον Πρόδρομο από τουλάχιστον το 2016 και έπειτα, με τη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Ιουνίου να κυμαίνεται γύρω στην κανονική μέση τιμή. Όσον αφορά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και οι 2 μήνες ήταν θερμότεροι του κανονικού, όχι όμως στα επίπεδα των 2 τελευταίων χρόνων όπου η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ήταν έως και 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές τιμές.

2. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία συνολικά για την περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο από το 2016 μέχρι και το 2022 για τον σταθμό του Τ.Μ στον Πρόδρομο, καθώς και η κανονική τιμή για την συγκεκριμένη περίοδο. *Σημείωση: Λόγω του ότι η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούνιο 2017 δεν ήταν διαθέσιμη, δεν μπορούσε να υπολογιστεί η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για την περίοδο Ιούνιος – Αύγουστος 2017.

H μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για όλο το καλοκαίρι κυμάνθηκε και φέτος σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά, ωστόσο, η απόκλιση κατά το καλοκαίρι του 2022 ήταν μικρότερη από τα τελευταία 4 χρόνια (και αρκετά μικρότερη από τα τελευταία 2 χρόνια). Παράλληλα, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για το φετινό καλοκαίρι ήταν η 2η χαμηλότερη που παρατηρήθηκε από το 2016 και έπειτα. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι και στα ορεινά το φετινό καλοκαίρι ήταν ηπιότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

 • Στατιστικά παράλιων περιοχών (στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Τ.Μ στο αεροδρόμιο Πάφου και αεροδρόμιο Λάρνακας):
 1. Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου από το 2016 μέχρι και το 2022 για τους σταθμούς του Τ.Μ στο αεροδρόμιο Πάφου και Λάρνακας, καθώς και οι κανονικές τιμές για τον αντίστοιχο μήνα.

Όπως φαίνεται και στους 2 πίνακες, ο Ιούλιος ήταν ο μόνος μήνας με τη μεγαλύτερη απόκλιση θερμοκρασίας προς τα πάνω σε σχέση με τις κανονικές τιμές ενώ οι υπόλοιποι 2 μήνες κυμάνθηκαν πιο κοντά στα κλιματολογικά επίπεδα (αλλά ελαφρώς πιο πάνω). Όσον αφορά το αεροδρόμιο Πάφου, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του Ιούλη ήταν η χαμηλότερη από τουλάχιστον το 2016 ενώ τόσο στο αεροδρόμιο Πάφου όσο και στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του Αυγούστου ήταν η χαμηλότερη από τουλάχιστον το 2016.

2. Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασία συνολικά για την περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο από το 2016 μέχρι και το 2022 για τους σταθμούς του Τ.Μ στο αεροδρόμιο Πάφου και αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς και η κανονική τιμή για την συγκεκριμένη περίοδο.

Η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία κατά το καλοκαίρι τόσο στο αεροδρόμιο Πάφου όσο και στο αεροδρόμιο Λάρνακας κυμάνθηκε σε επίπεδα ελαφρώς πάνω της κανονικής, με την απόκλιση όμως της θερμοκρασίας να μην ξεπερνάει τον 1°C.

Επίσης, εντύπωση προκαλεί ότι η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του φετινού καλοκαιριού στο αεροδρόμιο Πάφου είναι η χαμηλότερη που καταγράφηκε από τουλάχιστον το 2016. Ο μετεωρολογικός μας σταθμός στα αρτοποιεία Sunfresh στην Κάτω Πάφο ο οποίος λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2017 κατέγραψε την 2η του χαμηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για το τρίμηνο του καλοκαιριού, με 29.4 °C. Η χαμηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία καλοκαιριού στον συγκεκριμένο σταθμό είναι οι 28.9 °C το 2020.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του καλοκαιριού δεν παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τις τελευταίες χρονιές (με μόνη εξαίρεση την περσινή χρονιά). Παρόμοια είναι τα δεδομένα και από τον μετεωρολογικό μας σταθμό στην ταβέρνα Στου Ρουσιά στη Λάρνακα, αφού η μέση ημερήσια μέγιστη τιμή θερμοκρασίας ήταν σχετικά κοντά στις προηγούμενες χρονιές (μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία σταθμού για το 2022 = 33.7 °C), με μόνη εξαίρεση και πάλι την περσινή χρονιά, όπου η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 34.6 °C.

Σε αυτό το σημείο όμως να αναφέρουμε ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε κατά το φετινό καλοκαίρι στο αεροδρόμιο Λάρνακας ήταν οι 36.1 βαθμοί Κελσίου, η οποία είναι η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε από τουλάχιστον το 2016 στο συγκεκριμένο σταθμό για το τρίμηνο Ιούνιος – Αύγουστος. Στο αεροδρόμιο Πάφου, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε αυτό το καλοκαίρι ήταν οι 33.9 βαθμοί Κελσίου και είναι η 2η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία από τουλάχιστον το 2016 για το τρίμηνο του καλοκαιριού.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι και στα δυτικά παράλια το καλοκαίρι ήταν ηπιότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια ενώ στα νοτιοανατολικά παράλια (περιοχή Λάρνακας), η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές (με μόνη εξαίρεση την περσινή χρονιά η οποία ήταν ιδιαίτερα θερμή).

Όσον αφορά την περιοχή της Λεμεσού, ο σταθμός του Τ.Μ στον Δημοτικό Κήπο έκλεισε στις 25 Ιουνίου 2018 ενώ για τον σταθμό στο νέο λιμάνι Λεμεσού δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση σε σχέση με τις κανονικές τιμές του μήνα. Παρόλα αυτά, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για το φετινό τρίμηνο του καλοκαιριού στο σταθμό στο νέο Λιμάνι ανήλθε στους 30.9 °C. Με βάση τα στοιχεία του δικού μας μετεωρολογικού σταθμού στο Κάστρο Λεμεσού, η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του καλοκαιριού υπολογίστηκε στους 33.9 °C (2η υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία από το 2016 που εγκαταστάθηκε ο σταθμός). Να τονίσουμε ότι η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται στη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του σταθμού μας με τον σταθμό του Τ.Μ οφείλεται στο ότι ο σταθμός του λιμανιού επηρεάζεται περισσότερο από ανέμους που πνέουν από τη θάλασσα και βρίσκεται σε πιο “ανοικτή” περιοχή σε σχέση με τον δικό μας μετεωρολογικό σταθμό.

Kλείνοντας, να σημειώσουμε ότι παρόλο που τα προηγούμενα 2 χρόνια είχαν εκδωθεί από το Kitasweather κάποιες προειδοποίησεις υψηλών θερμοκρασιών στα παράλια, φέτος δεν χρειάστηκε να εκδωθεί κάποια προειδοποίηση υψηλών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, δεν χρειάστηκε να εκδωθεί κάποια προειδοποίηση για οποιοδήποτε μέρος του νησιού η οποία να ξεπερνά το κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας (πορτοκαλί/κόκκινο).

Στις Τοποθεσίες, μπορείτε να δείτε ανά περιοχή ποιες μέρες υπάρχουν πιθανότητες βροχής, αλλά και πόσο ανέρχεται η πιθανότητα (Chance of rain). Επίσης, μπορείτε να δείτε τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, όπως και ώρες ηλιοφάνειας για κάθε περιοχή.

Για συνεχή ενημέρωση και για τυχόν έκτακτα δελτία, μπορείτε να κάνετε LIKE και FOLLOW στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και subscribe στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο You Tube για άμεση ενημέρωση για τον καιρό.

Ροή ειδήσεων

Πρόσκαιρη μεταφορά σκόνης και σταγόνες λάσπης το βράδυ της Κυριακής – Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες

Μερική εξασθένηση των ανέμων αναμένεται στην περιοχή μας το Σ/Κ, ωστόσο κυρίως και σήμερα Σάββατο οι άνεμοι θα παραμείνουν...