Κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια στα ορεινά/ημιορεινά

Κίτρινη προειδοποίηση για πυκνές χιονοπτώσεις/βαριές χιονοστρώσεις. Να είσαι ενήμερος!!!

H χιονόστρωση από τα περίπου 1500 μέτρα και άνω κατά την διάρκεια της προειδοποίησης πιθανόν να φτάνει ή και να υπερβαίνει τοπικά τα 20 cm σε διάστημα 6 ωρών ή μικρότερο ή τα 25 cm σε διάστημα 12 ωρών η μικρότερο. Από τα περίπου 800-1500 μέτρα, η χιονόστρωση πιθανόν να φτάνει ή και να υπερβαίνει τοπικά τα 10 cm σε διάστημα 6 ωρών ή μικρότερο ή τα 12 cm σε διάστημα 12 ωρών ή μικρότερο. Από τα περίπου 500-800 μέτρα, η χιονόστρωση πιθανόν να φτάνει ή και να υπερβαίνει τοπικά τα 7 cm σε διάστημα 6 ωρών ή μικρότερο ή τα 10 cm σε διάστημα 12 ωρών ή μικρότερο.

Ισχύει από: 14:00 Τ.Ω, 26/01/2022. Μέχρι 05:00 Τ.Ω, 27/01/2022

Ώρα έκδοσης: 11:00 Τ.Ω, 26/01/2022

invito

Μπορείτε να παρακολουθείτε τι καιρικές συνθήκες επικρατούν από τις κάμερες μας που είναι τοποθετημένες στα ορεινά, πατώντας στους πιο κάτω συνδέσμους:

Τρόοδος – Jubilee Hotel CAM

Πέρα Πεδί – CAM

Κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στα ορεινά – Να είσαι ενήμερος!!!

Ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει γύρω στους -8 με -9 βαθμούς Κελσίου στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο στα ορεινά θα είναι ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω ισχυρού παγετού στο οδόστρωμα.

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε όπως αποφεύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Συστήνουμε επίσης όπως πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 16:00 Τ.Ω, 26/01/2022. Μέχρι 08:00 Τ.Ω, 27/01/2022

Ώρα έκδοσης: 11:00 Τ.Ω, 26/01/2022

English Version:

Yellow Warning issued for heavy snowfalls with significant snow accumulations. Be Aware!!!

Snow accumulations of 20 cm or higher within a 6 hour period or 25 cm or higher within a 12 hour period are locally possible for areas with altitudes of around 1700 m and over during the warning period. In addition, snow accumulations of 10 cm or higher within a 6 hour period or 12 cm or higher within a 12 hour period are locally possible for areas with altitudes of around 800-1500 m during the warning period, whereas snow accumulations of 7 cm or higher within a 6 hour period or 10 cm or higher within a 12 hour period are locally possible for areas with altitudes of around 500-800 m during the warning period.

Valid from 14:00 LT, 26/01/2022. Till: 05:00 LT 27/01/2022

Issued at: 11:00 LT, 26/01/2022

Check the weather conditions at Troodos from our cameras:

Τρόοδος – Jubilee Hotel CAM

Πέρα Πεδί – CAM

Yellow warning issued for very low minimum temperatures over the mountains – Be Aware!!!

Very low minimum temperatures are expected over the mountains during the warning period with minimum temperatures dropping down to around -8 to -9 degrees Celsius over the highest peaks of Troodos.

Be aware that icy road conditions are expected over the mountains.

Due to the very low temperatures, it is advised to avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. It is also advised to keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 16:00 LT, 26/01/2022. Till: 08:00 LT, 27/01/2022

Issued at: 11:00 LT, 26/01/2022

Τι σημαίνει “κίτρινη προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Κίτρινο» σημαίνει ότι ο καιρός είναι δυνητικά επικίνδυνος και τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά χρειάζεται προσοχή σχετικά με δραστηριότητες που εκτίθενται σε μετεωρολογικούς κινδύνους. Επίσης, χρειάζεται συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων.

Weather Warnings are presented in three categories:

A. YELLOW WARNING – Be Aware: YELLOW weather warnings are issued to warn those who are at risk, based on their location and/or activity, in order for them to take preventative action. It should be noted that YELLOW weather warnings are issued for weather conditions that will not pose an immediate threat to the general population, but only to those that are exposed to those weather conditions.

B. ORANGE WARNING – Be Prepared: ORANGE weather warnings are issued for weather conditions that will likely impact people significantly. It should be noted that ORANGE weather warnings means that the general population should prepare themselves for the weather conditions that are expected and should avoid any outdoor activities.

C. RED WARNING – Take Action: RED weather warnings are issued mainly for rare or extreme weather events, which means that the general population must take action to protect themselves and/or their properties.

Για τα κριτήρια προειδοποιήσεων πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Κριτήρια προειδοποιήσεων

Διευκρίνιση:

Οι προβλέψεις και συστάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα kitasweather αποτελούν δουλειά του Certified Weather Forecaster Έρικ Κίτας και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Συστήνεται παρακολούθηση του καιρού και ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή ταλαιπωριών και πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν.

Warning 17 (1/10/2021 – 30/9/2022)

Κίτρινη προειδοποίηση για πυκνές χιονοπτώσεις/βαριές χιονοστρώσεις. Να είσαι ενήμερος!!!

H χιονόστρωση από τα περίπου 1500 μέτρα και άνω κατά την διάρκεια της προειδοποίησης πιθανόν να φτάνει ή και να υπερβαίνει τοπικά τα 20 cm σε διάστημα 6 ωρών ή μικρότερο ή τα 25 cm σε διάστημα 12 ωρών η μικρότερο. Από τα περίπου 800-1500 μέτρα, η χιονόστρωση πιθανόν να φτάνει ή και να υπερβαίνει τοπικά τα 10 cm σε διάστημα 6 ωρών ή μικρότερο ή τα 12 cm σε διάστημα 12 ωρών ή μικρότερο. Από τα περίπου 500-800 μέτρα, η χιονόστρωση πιθανόν να φτάνει ή και να υπερβαίνει τοπικά τα 7 cm σε διάστημα 6 ωρών ή μικρότερο ή τα 10 cm σε διάστημα 12 ωρών ή μικρότερο.

Ισχύει από: 14:00 Τ.Ω, 26/01/2022. Μέχρι 05:00 Τ.Ω, 27/01/2022

Ώρα έκδοσης: 11:00 Τ.Ω, 26/01/2022

Μπορείτε να παρακολουθείτε τι καιρικές συνθήκες επικρατούν από τις κάμερες μας που είναι τοποθετημένες στα ορεινά, πατώντας στους πιο κάτω συνδέσμους:

Τρόοδος – Jubilee Hotel CAM

Πέρα Πεδί – CAM

Κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στα ορεινά – Να είσαι ενήμερος!!!

Ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει γύρω στους -8 με -9 βαθμούς Κελσίου στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο στα ορεινά θα είναι ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω ισχυρού παγετού στο οδόστρωμα.

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε όπως αποφεύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Συστήνουμε επίσης όπως πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 16:00 Τ.Ω, 26/01/2022. Μέχρι 08:00 Τ.Ω, 27/01/2022

Ώρα έκδοσης: 11:00 Τ.Ω, 26/01/2022

English Version:

Yellow Warning issued for heavy snowfalls with significant snow accumulations. Be Aware!!!

Snow accumulations of 20 cm or higher within a 6 hour period or 25 cm or higher within a 12 hour period are locally possible for areas with altitudes of around 1700 m and over during the warning period. In addition, snow accumulations of 10 cm or higher within a 6 hour period or 12 cm or higher within a 12 hour period are locally possible for areas with altitudes of around 800-1500 m during the warning period, whereas snow accumulations of 7 cm or higher within a 6 hour period or 10 cm or higher within a 12 hour period are locally possible for areas with altitudes of around 500-800 m during the warning period.

Valid from 14:00 LT, 26/01/2022. Till: 05:00 LT 27/01/2022

Issued at: 11:00 LT, 26/01/2022

Check the weather conditions at Troodos from our cameras:

Τρόοδος – Jubilee Hotel CAM

Πέρα Πεδί – CAM

Yellow warning issued for very low minimum temperatures over the mountains – Be Aware!!!

Very low minimum temperatures are expected over the mountains during the warning period with minimum temperatures dropping down to around -8 to -9 degrees Celsius over the highest peaks of Troodos.

Be aware that icy road conditions are expected over the mountains.

Due to the very low temperatures, it is advised to avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. It is also advised to keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 16:00 LT, 26/01/2022. Till: 08:00 LT, 27/01/2022

Issued at: 11:00 LT, 26/01/2022

Τι σημαίνει “κίτρινη προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Κίτρινο» σημαίνει ότι ο καιρός είναι δυνητικά επικίνδυνος και τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά χρειάζεται προσοχή σχετικά με δραστηριότητες που εκτίθενται σε μετεωρολογικούς κινδύνους. Επίσης, χρειάζεται συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων.

Weather Warnings are presented in three categories:

A. YELLOW WARNING – Be Aware: YELLOW weather warnings are issued to warn those who are at risk, based on their location and/or activity, in order for them to take preventative action. It should be noted that YELLOW weather warnings are issued for weather conditions that will not pose an immediate threat to the general population, but only to those that are exposed to those weather conditions.

B. ORANGE WARNING – Be Prepared: ORANGE weather warnings are issued for weather conditions that will likely impact people significantly. It should be noted that ORANGE weather warnings means that the general population should prepare themselves for the weather conditions that are expected and should avoid any outdoor activities.

C. RED WARNING – Take Action: RED weather warnings are issued mainly for rare or extreme weather events, which means that the general population must take action to protect themselves and/or their properties.

Για τα κριτήρια προειδοποιήσεων πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Κριτήρια προειδοποιήσεων

Διευκρίνιση:

Οι προβλέψεις και συστάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα kitasweather αποτελούν δουλειά του Certified Weather Forecaster Έρικ Κίτας και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Συστήνεται παρακολούθηση του καιρού και ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή ταλαιπωριών και πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν.

Warning 17 (1/10/2021 – 30/9/2022)

Στις Τοποθεσίες, μπορείτε να δείτε ανά περιοχή ποιες μέρες υπάρχουν πιθανότητες βροχής, αλλά και πόσο ανέρχεται η πιθανότητα (Chance of rain). Επίσης, μπορείτε να δείτε τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, όπως και ώρες ηλιοφάνειας για κάθε περιοχή.

Για συνεχή ενημέρωση και για τυχόν έκτακτα δελτία, μπορείτε να κάνετε LIKE και FOLLOW στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και subscribe στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο You Tube για άμεση ενημέρωση για τον καιρό.

Ροή ειδήσεων

Κίτρινη προειδοποίηση υψηλών μέγιστων θερμοκρασιών από Kitasweather για την Τετάρτη (26/6) σε εσωτερικό και ορεινά

Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Να είσαι ενήμερος! Oι μέγιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη (26/6) αναμένεται να φτάσουν γύρω στους...