Κόκκινη προειδοποίηση για ακραία χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στα ορεινά/ημιορεινά – Κίτρινη για το εσωτερικό

Κόκκινη προειδοποίηση για ακραία χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στα ορεινά/ημιορεινά – Πάρε μέτρα!!!

Ακραία χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης στα ορεινά/ημιορεινά, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει γύρω στους -12 βαθμούς Κελσίου στο Τρόοδος (1750 μέτρα), γύρω στους -13 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα και τοπικά έως τους -4 με -6 βαθμούς Κελσίου στα ημιορεινά.

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο στα ορεινά/ημιορεινά θα είναι ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω ισχυρού παγετού και χιονιού στο οδόστρωμα.

Λόγω των ακραία χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, πρέπει να αποφύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Πρέπει επίσης να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

invito

Ισχύει από: 18:30 Τ.Ω, 19/03/2022. Μέχρι 08:00 Τ.Ω, 20/03/2022

Ώρα έκδοσης: 17:30 Τ.Ω, 19/03/2022

Κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στο εσωτερικό – Να είσαι ενήμερος!!!

Ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει γύρω στους -2 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού (κυρίως σε νότια τμήματα του εσωτερικού και κυρίως κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες) και τοπικά γύρω στους 0 βαθμούς Κελσίου στα νότια παράλια.

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο θα είναι ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω παγετού στο οδόστρωμα.

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε όπως αποφεύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Συστήνουμε επίσης όπως πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 00:00 Τ.Ω, 20/03/2022. Μέχρι 07:00 Τ.Ω, 20/03/2022

Ώρα έκδοσης: 17:30 Τ.Ω, 19/03/2022

English Version:

Red warning issued for extremely low temperatures over the mountains and high ground – Take Action!!!

Extremely low minimum temperatures are expected over the mountains during the warning period, with minimum temperatures dropping down to around -12 degrees Celsius at Troodos (1750 m), around -13 degrees Celsius over the highest peaks and locally down to around -4 to -6 degrees Celsius over the high ground.

Be aware that icy road conditions and snow cover are expected over the mountains and high ground.

Due to the unusually low temperatures, you must avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. You must also keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 18:30 LT, 19/03/2022. Till: 08:00 LT, 20/03/2022

Issued at: 17:30 LT, 19/03/2022

Yellow warning issued for very low minimum temperatures over the central plain – Be Aware!!!

Very low minimum temperatures are expected during the warning period with minimum nighttime temperatures dropping down to around -2 degrees Celsius over the central plain (mainly over southern central plain areas and mainly after midnight) and around 0 degrees Celsius locally over southern coastal areas.

Be aware that icy road conditions are expected.

Due to the unusually low temperatures, it is advised to avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. It is also advised to keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 00:00 LT, 20/03/2022. Till: 07:00 LT, 20/03/2022

Issued at: 17:30 LT, 19/03/2022

Τι σημαίνει “κόκκινη προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Κόκκινο» σημαίνει ότι ο καιρός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, αφού τα καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται είναι ασυνήθιστα. Το κοινό καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τους μετεωρολογικούς κινδύνους που υπάρχουν. Επίσης, το κοινό πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και να αποφεύγει οποιαδήποτε αχρείαστη μετακίνηση.

Τι σημαίνει “κίτρινη προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Κίτρινο» σημαίνει ότι ο καιρός είναι δυνητικά επικίνδυνος και τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά χρειάζεται προσοχή σχετικά με δραστηριότητες που εκτίθενται σε μετεωρολογικούς κινδύνους. Επίσης, χρειάζεται συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων.

Weather Warnings are presented in three categories:

A. YELLOW WARNING – Be Aware: YELLOW weather warnings are issued to warn those who are at risk, based on their location and/or activity, in order for them to take preventative action. It should be noted that YELLOW weather warnings are issued for weather conditions that will not pose an immediate threat to the general population, but only to those that are exposed to those weather conditions.

B. ORANGE WARNING – Be Prepared: ORANGE weather warnings are issued for weather conditions that will likely impact people significantly. It should be noted that ORANGE weather warnings means that the general population should prepare themselves for the weather conditions that are expected and should avoid any outdoor activities.

C. RED WARNING – Take Action: RED weather warnings are issued mainly for rare or extreme weather events, which means that the general population must take action to protect themselves and/or their properties.

Για τα κριτήρια προειδοποιήσεων πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Κριτήρια προειδοποιήσεων

Διευκρίνιση:

Οι προβλέψεις και συστάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα kitasweather αποτελούν δουλειά του Certified Weather Forecaster Έρικ Κίτας και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Συστήνεται παρακολούθηση του καιρού και ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή ταλαιπωριών και πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν.

Warning 27 (1/10/2021 – 30/9/2022)

Κόκκινη προειδοποίηση για ακραία χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στα ορεινά/ημιορεινά – Πάρε μέτρα!!!

Ακραία χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης στα ορεινά/ημιορεινά, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει γύρω στους -12 βαθμούς Κελσίου στο Τρόοδος (1750 μέτρα), γύρω στους -13 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα και τοπικά έως τους -4 με -6 βαθμούς Κελσίου στα ημιορεινά.

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο στα ορεινά/ημιορεινά θα είναι ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω ισχυρού παγετού και χιονιού στο οδόστρωμα.

Λόγω των ακραία χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, πρέπει να αποφύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Πρέπει επίσης να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 18:30 Τ.Ω, 19/03/2022. Μέχρι 08:00 Τ.Ω, 20/03/2022

Ώρα έκδοσης: 17:30 Τ.Ω, 19/03/2022

Κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στο εσωτερικό – Να είσαι ενήμερος!!!

Ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει γύρω στους -2 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού (κυρίως σε νότια τμήματα του εσωτερικού και κυρίως κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες) και τοπικά γύρω στους 0 βαθμούς Κελσίου στα νότια παράλια.

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο θα είναι ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω παγετού στο οδόστρωμα.

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε όπως αποφεύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Συστήνουμε επίσης όπως πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 00:00 Τ.Ω, 20/03/2022. Μέχρι 07:00 Τ.Ω, 20/03/2022

Ώρα έκδοσης: 17:30 Τ.Ω, 19/03/2022

English Version:

Red warning issued for extremely low temperatures over the mountains and high ground – Take Action!!!

Extremely low minimum temperatures are expected over the mountains during the warning period, with minimum temperatures dropping down to around -12 degrees Celsius at Troodos (1750 m), around -13 degrees Celsius over the highest peaks and locally down to around -4 to -6 degrees Celsius over the high ground.

Be aware that icy road conditions and snow cover are expected over the mountains and high ground.

Due to the unusually low temperatures, you must avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. You must also keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 18:30 LT, 19/03/2022. Till: 08:00 LT, 20/03/2022

Issued at: 17:30 LT, 19/03/2022

Yellow warning issued for very low minimum temperatures over the central plain – Be Aware!!!

Very low minimum temperatures are expected during the warning period with minimum nighttime temperatures dropping down to around -2 degrees Celsius over the central plain (mainly over southern central plain areas and mainly after midnight) and around 0 degrees Celsius locally over southern coastal areas.

Be aware that icy road conditions are expected.

Due to the unusually low temperatures, it is advised to avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. It is also advised to keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 00:00 LT, 20/03/2022. Till: 07:00 LT, 20/03/2022

Issued at: 17:30 LT, 19/03/2022

Τι σημαίνει “κόκκινη προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Κόκκινο» σημαίνει ότι ο καιρός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, αφού τα καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται είναι ασυνήθιστα. Το κοινό καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τους μετεωρολογικούς κινδύνους που υπάρχουν. Επίσης, το κοινό πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και να αποφεύγει οποιαδήποτε αχρείαστη μετακίνηση.

Τι σημαίνει “κίτρινη προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Κίτρινο» σημαίνει ότι ο καιρός είναι δυνητικά επικίνδυνος και τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά χρειάζεται προσοχή σχετικά με δραστηριότητες που εκτίθενται σε μετεωρολογικούς κινδύνους. Επίσης, χρειάζεται συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων.

Weather Warnings are presented in three categories:

A. YELLOW WARNING – Be Aware: YELLOW weather warnings are issued to warn those who are at risk, based on their location and/or activity, in order for them to take preventative action. It should be noted that YELLOW weather warnings are issued for weather conditions that will not pose an immediate threat to the general population, but only to those that are exposed to those weather conditions.

B. ORANGE WARNING – Be Prepared: ORANGE weather warnings are issued for weather conditions that will likely impact people significantly. It should be noted that ORANGE weather warnings means that the general population should prepare themselves for the weather conditions that are expected and should avoid any outdoor activities.

C. RED WARNING – Take Action: RED weather warnings are issued mainly for rare or extreme weather events, which means that the general population must take action to protect themselves and/or their properties.

Για τα κριτήρια προειδοποιήσεων πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Κριτήρια προειδοποιήσεων

Διευκρίνιση:

Οι προβλέψεις και συστάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα kitasweather αποτελούν δουλειά του Certified Weather Forecaster Έρικ Κίτας και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Συστήνεται παρακολούθηση του καιρού και ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή ταλαιπωριών και πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν.

Warning 27 (1/10/2021 – 30/9/2022)

Στις Τοποθεσίες, μπορείτε να δείτε ανά περιοχή ποιες μέρες υπάρχουν πιθανότητες βροχής, αλλά και πόσο ανέρχεται η πιθανότητα (Chance of rain). Επίσης, μπορείτε να δείτε τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, όπως και ώρες ηλιοφάνειας για κάθε περιοχή.

Για συνεχή ενημέρωση και για τυχόν έκτακτα δελτία, μπορείτε να κάνετε LIKE και FOLLOW στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και subscribe στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο You Tube για άμεση ενημέρωση για τον καιρό.

Ροή ειδήσεων

Πρόσκαιρη μεταφορά σκόνης και σταγόνες λάσπης το βράδυ της Κυριακής – Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες

Μερική εξασθένηση των ανέμων αναμένεται στην περιοχή μας το Σ/Κ, ωστόσο κυρίως και σήμερα Σάββατο οι άνεμοι θα παραμείνουν...