Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

26.5

min:23.4 (05:28AM)
max:27.2 (04:00PM)

Av. speed: 11.9km

Gust: 16.9 km
direction :W
MAX W. Speed :27km (02:03PM)

humidity:76%
hi:87 (01:35AM)
lo:74% (04:14PM)

Pressure:29.777" (1008.36 mb)
hi:87 (01:35AM)
lo:74% (04:14PM)

Dewpoint:21.9
hi:22.6 (01:16PM)
lo:20.1(04:46AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)