Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

29.1

min:25.3 (06:32AM)
max:29.3 (12:13PM)

Av. speed: 13.5km

Gust: 16.6 km
direction :S
MAX W. Speed :22.2km (01:37PM)

humidity:70%
hi:88 (04:58AM)
lo:65% (11:45AM)

Pressure:29.705" (1005.92 mb)
hi:88 (04:58AM)
lo:65% (11:45AM)

Dewpoint:23
hi:24.1 (12:09AM)
lo:21.7(11:45AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)