Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

25.8

min:21.8 (04:55AM)
max:26.4 (09:30AM)

Av. speed: 11.3km

Gust: 15.3 km
direction :NW
MAX W. Speed :17.9km (11:24AM)

humidity:73%
hi:85 (05:33AM)
lo:70% (09:06AM)

Pressure:30.081" (1018.66 mb)
hi:85 (05:33AM)
lo:70% (09:06AM)

Dewpoint:20.6
hi:20.8 (11:24AM)
lo:18.6(02:33AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)