Λευκωσία (Λατσιά) - Εκθεσιακός Χώρος BMW - Πηλακούτας

18

min:11.5 (06:30AM)
max:18.8 (11:17AM)

Av. speed: 17.2km

Gust: 29.9 km
direction :SW
MAX W. Speed :56.8km (12:19PM)

humidity:55%
hi:96 (03:43AM)
lo:48% (12:48PM)

Pressure:29.161" (987.5 mb)
hi:96 (03:43AM)
lo:48% (12:48PM)

Dewpoint:8.8
hi:12.7 (07:31AM)
lo:7.5(12:56PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)