Λευκωσία (Λατσιά) - Εκθεσιακός Χώρος BMW - Πηλακούτας

16.1

min:13.4 (06:45AM)
max:27 (09:23AM)

Av. speed: 1.1km

Gust: 3.5 km
direction :N
MAX W. Speed :29.9km (12:12PM)

humidity:65%
hi:79 (12:01AM)
lo:22% (12:49PM)

Pressure:29.453" (997.39 mb)
hi:79 (12:01AM)
lo:22% (12:49PM)

Dewpoint:9.5
hi:14.2 (11:05AM)
lo:2.6(12:51PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)