Λευκωσία (Λατσιά) - Εκθεσιακός Χώρος BMW - Πηλακούτας

19.7

min:18.4 (07:49AM)
max:29.7 (12:36PM)

Av. speed: 7.7km

Gust: 11.6 km
direction :S
MAX W. Speed :26.7km (04:16PM)

humidity:80%
hi:82 (10:17PM)
lo:34% (11:48AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)