Λευκωσία (Λατσιά) - Εκθεσιακός Χώρος BMW - Πηλακούτας

9.2

min:8.9 (01:11AM)
max:10.1 (05:27AM)

Av. speed: 2.6km

Gust: 3.4 km
direction :S
MAX W. Speed :8.7km (01:07AM)

humidity:92%
hi:95 (01:35AM)
lo:92% (05:30AM)

Pressure:29.395" (995.43 mb)
hi:95 (01:35AM)
lo:92% (05:30AM)

Dewpoint:7.9
hi:9.1 (12:08AM)
lo:7.9(06:32AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)