Λευκωσία (Λατσιά) - Εκθεσιακός Χώρος BMW - Πηλακούτας

14.5

min:14.5 (05:01AM)
max:16.7 (12:01AM)

Av. speed: 3.5km

Gust: 6 km
direction :SE
MAX W. Speed :22.7km (01:31AM)

humidity:84%
hi:84 (04:29AM)
lo:79% (12:01AM)

Pressure:29.352" (993.97 mb)
hi:84 (04:29AM)
lo:79% (12:01AM)

Dewpoint:11.8
hi:13.2 (12:14AM)
lo:11.8(05:01AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)