Λευκωσία (Λατσιά) - Εκθεσιακός Χώρος BMW - Πηλακούτας

37.9

min:25.9 (12:10AM)
max:38.4 (02:36PM)

Av. speed: 7.9km

Gust: 15.8 km
direction :W
MAX W. Speed :34.6km (10:50AM)

humidity:18%
hi:83 (12:01AM)
lo:18% (12:33PM)

Pressure:29.006" (982.25 mb)
hi:83 (12:01AM)
lo:18% (12:33PM)

Dewpoint:9.4
hi:22.8 (12:01AM)
lo:8.9(12:33PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)