Λευκωσία (Λατσιά) - Εκθεσιακός Χώρος BMW - Πηλακούτας

20.4

min:20.4 (04:46AM)
max:23 (12:01AM)

Av. speed: 4.3km

Gust: 10 km
direction :SE
MAX W. Speed :22.5km (03:06AM)

humidity:81%
hi:84 (02:01AM)
lo:78% (12:01AM)

Pressure:29.268" (991.12 mb)
hi:84 (02:01AM)
lo:78% (12:01AM)

Dewpoint:17
hi:19.7 (02:01AM)
lo:16.8(04:47AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)