Προειδοποιήσεις & Κριτήρια

Επίπεδο Προειδοποίησης

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΟΚΚΙΝΟ

Βροχόπτωση

Ορεινά/Ημιορεινά (300m):

≥45mm σε 1 ώρα

≥55mm σε 3 ώρες

≥60mm σε 6 ώρες

≥65mm σε 12 ώρες

≥70mm σε 24 ώρες

Εσωτερικό/Παράλιες περιοχές (<300m):

≥30mm σε 1 ώρα

≥40mm σε 3 ώρες

≥45mm σε 6 ώρες

≥50mm σε 12 ώρες

≥55mm σε 24 ώρες

Ορεινά/Ημιορεινά (300m):

≥65mm σε 1 ώρα

≥75mm σε 3 ώρες

≥80mm σε 6 ώρες

≥85mm σε 12 ώρες

≥95mm σε 24 ώρες

Εσωτερικό/Παράλιες περιοχές (<300m):

≥50mm σε 1 ώρα

≥60mm σε 3 ώρες

≥65mm σε 6 ώρες

≥70mm σε 12 ώρες

≥80mm σε 24 ώρες

Ορεινά/Ημιορεινά (300m):

≥85mm σε 1 ώρα

≥95mm σε 3 ώρες

≥105mm σε 6 ώρες

≥115mm σε 12 ώρες

≥125mm σε 24 ώρες

Εσωτερικό/Παράλιες περιοχές(<300m):

≥65mm σε 1 ώρα

≥80mm σε 3 ώρες

≥90mm σε 6 ώρες

≥100mm σε 12 ώρες

≥110mm σε 24 ώρες

Καταγίδες

Βροχόπτωση (όπως πιο πάνω)

Μικρού διαμετρήματος χαλάζι

Βροχόπτωση (όπως πιο πάνω)

Μεγάλου διαμετρήματος χαλάζι

Πιθανότητα ανεμοστρόβιλου

Ριπές ανέμου (όπως πιο κάτω)

Βροχόπτωση (όπως πιο πάνω)

Πολύ μεγάλου διαμετρήματος χαλάζι

Μεγάλη πιθανότητα ανεμοστρόβιλου

Ριπές ανέμου (όπως πιο κάτω)

Άνεμος

(μέση ταχύτητα και ριπές)

Εσωτερικό:

6-7 BF / Ριπές: 8-9 BF

Παράλιες περιοχές/Ημιορεινά/Ορεινά:

7-8 BF / Ριπές: 9-10 BF

Εσωτερικό:

7-8 BF / Ριπές: 9-10 BF

Παράλιες περιοχές/Ημιορεινά/Ορεινά:

8-9 BF / Ριπές: 10-11 BF

Εσωτερικό:

8-9 BF ή μεγαλύτερες

Ριπές: 10 BF ή μεγαλύτερες

Παράλιες περιοχές/Ημιορεινά/Ορεινά:

9-10 BF ή μεγαλύτερες / Ριπές: 11-12 BF

Χιόνι

Υψόμετρο >1500m:

≥10cm σε 1 ώρα

≥15cm σε 3 ώρες

≥20cm σε 6 ώρες

≥25cm σε 12 ώρες

≥35cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο μεταξύ 800-1500m:

≥5cm σε 1 ώρα

≥7cm σε 3 ώρες

≥10cm σε 6 ώρες

≥12cm σε 12 ώρες

≥15cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο μεταξύ 350-800m:

≥3cm σε 1 ώρα

≥5cm σε 3 ώρες

≥7cm σε 6 ώρες

≥10cm σε 12 ώρες

≥12cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο <350m:

≥1cm σε 1 ώρα

≥2cm σε 3 ώρες

≥5cm σε 6 ώρες

≥7cm σε 12 ώρες

≥10 cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο >1500m:

≥15cm σε 1 ώρα

≥25cm σε 3 ώρες

≥30cm σε 6 ώρες

≥35cm σε 12 ώρες

≥45cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο μεταξύ 800-1500m:

≥7cm σε 1 ώρα

≥10cm σε 3 ώρες

≥15cm σε 6 ώρες

≥20cm σε 12 ώρες

≥25cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο μεταξύ 350-800m:

≥5cm σε 1 ώρα

≥7cm σε 3 ώρες

≥10cm σε 6 ώρες

≥15cm σε 12 ώρες

≥20cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο <350m:

≥2cm σε 1 ώρα

≥4cm σε 3 ώρες

≥7cm σε 6 ώρες

≥10cm σε 12 ώρες

≥12cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο >1500m:

≥20cm σε 1 ώρα

≥35cm σε 3 ώρες

≥40cm σε 6 ώρες

≥45cm σε 12 ώρες

≥55cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο μεταξύ 800-1500m:

≥10cm σε 1 ώρα

≥15cm σε 3 ώρες

≥20cm σε 6 ώρες

≥25cm σε 12 ώρες

≥30cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο μεταξύ 350-800m:

≥7cm σε 1 ώρα

≥10cm σε 3 ώρες

≥15cm σε 6 ώρες

≥20cm σε 12 ώρες

≥25cm σε 24 ώρες

Υψόμετρο <350m:

≥3cm σε 1 ώρα

≥6cm σε 3 ώρες

≥10cm σε 6 ώρες

≥12cm σε 12 ώρες

≥15cm σε 24 ώρες

Μέγιστη θερμοκρασία

(Ημέρα)

Εσωτερικό: 40-42°C

Νότια/Ανατολικά παράλια: 38-39°C

Βόρεια/Δυτικά παράλια: 37-38°C

Ορεινά (1750m): 28-29°C

Εσωτερικό: 43-44°C

Νότια/Ανατολικά παράλια: 40°C

Βόρεια/Δυτικά παράλια: 39°C

Ορεινά (1750m): 30-31°C

Εσωτερικό: 45+°C

Νότια/Ανατολικά παράλια: 41+°C

Βόρεια/Δυτικά παράλια: 40+°C

Ορεινά (1750m): 32+°C

Ελάχιστη υψηλή θερμοκρασία

(Νύχτα)

Εσωτερικό: 25-27°C

Νότια/Ανατολικά παράλια: 25-27°C

Βόρεια/Δυτικά παράλια: 25-26°C

Ορεινά (1750m): 20-21C

Εσωτερικό: 28-29°C

Νότια/Ανατολικά παράλια: 28-29°C

Βόρεια/Δυτικά παράλια: 27-28°C

Ορεινά (1750m): 22-23°C

Εσωτερικό: 30+°C

Νότια/Ανατολικά παράλια: 30+°C

Βόρεια/Δυτικά παράλια: 29+°C

Ορεινά (1750m): 24+°C

Μέγιστη χαμηλή θερμοκρασία

(Ημέρα)

Ορεινά (1750m): -5 ή -6°C

Ορεινά (1750m): -7 ή -8°C

Ορεινά (1750m): -9 ή -10°C ή χαμηλότερη

Ελάχιστη θερμοκρασία

(Νύχτα)

Εσωτερικό: -2°C

Παράλια: 0°C

Ορεινά (1750m): -8 ή -9°C

Εσωτερικό: -3°C

Παράλια: -1°C

Ορεινά (1750m): -10 ή -11°C

Εσωτερικό:

-4°C ή χαμηλότερη

Παράλια:

-2°C ή χαμηλότερη

Ορεινά (1750m):

-12°C ή χαμηλότερη

Ομίχλη

Πυκνή ομίχλη

*ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ*:
1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προειδοποιήσεις ίσως δεν πληρούν στο 100% τα πιο πάνω κριτήρια, αναλόγως της περίστασης και των επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εκδοθεί μια πορτοκαλί προειδοποίηση για μεγάλα ύψη βροχής με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω, εάν έχουν προηγηθεί σημαντικές βροχοπτώσεις τις προηγούμενες ημέρες και το έδαφος έχει κορεστεί αρκετά. Αυτό είναι κάτω από την κρίση των μετεωρολόγων του Kitasweather.
2. Οι θερμοκρασίες που προβλέπονται στα 1750 μέτρα αντιστοιχούν στις υψηλότερες κορυφές Τροόδους. Οι προειδοποιήσεις θερμοκρασιών για χαμηλότερα υψόμετρα ορεινών/ημιορεινών περιοχών θα προσαρμόζονται ανάλογα. Αυτό είναι κάτω από την κρίση των μετεωρολόγων του Kitasweaather.