Λεμεσός - Κάβα Spectus

Λεμεσός - Κάβα Spectus (Αγία Ζώνη)

28.1

min:21.3 (05:41AM)
max:33.4 (03:35PM)

Av. speed: 6.1km

Gust: 11.6 km
direction :SW
MAX W. Speed :27.8km (04:08PM)

humidity:77%
hi:95 (12:14AM)
lo:38% (10:56AM)

Pressure:29.564" (1001.15 mb)
hi:95 (12:14AM)
lo:38% (10:56AM)

Dewpoint:23.7
hi:24.4 (12:14AM)
lo:13.6(06:38AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)