Λεμεσός - Κάβα Spectus (Αγία Ζώνη)

23.7

min:23.7 (03:12AM)
max:24.7 (01:24AM)

Av. speed: 5.1km

Gust: 6 km
direction :NW
MAX W. Speed :10.5km (12:57AM)

humidity:68%
hi:69 (12:01AM)
lo:66% (02:39AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)