Λεμεσός - Κάβα Spectus (Αγία Ζώνη)

21.1

min:20.5 (06:17AM)
max:26.9 (12:26PM)

Av. speed: 13.4km

Gust: 19.3 km
direction :NE
MAX W. Speed :34km (02:30PM)

humidity:37%
hi:50 (02:24PM)
lo:22% (12:01PM)

Pressure:30.039" (1017.23 mb)
hi:50 (02:24PM)
lo:22% (12:01PM)

Dewpoint:5.8
hi:13.2 (02:24PM)
lo:2.9(12:02PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)