Λεμεσός - Κάβα Spectus (Αγία Ζώνη)

11.5

min:10.4 (04:14AM)
max:11.8 (12:01AM)

Av. speed: 3.9km

Gust: 7.9 km
direction :NW
MAX W. Speed :10km (03:14AM)

humidity:80%
hi:83 (03:08AM)
lo:76% (12:01AM)

Pressure:30.028" (1016.86 mb)
hi:83 (03:08AM)
lo:76% (12:01AM)

Dewpoint:8.2
hi:8.4 (06:11AM)
lo:7.4(12:11AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)