Λεμεσός - Κάβα Spectus (Αγία Ζώνη)

30.1

min:24.7 (05:53AM)
max:30.4 (02:18PM)

Av. speed: 9.2km

Gust: 17.1 km
direction :SE
MAX W. Speed :19.3km (01:51PM)

humidity:56%
hi:77 (08:30AM)
lo:45% (03:19AM)

Pressure:-21.044" (-712.63 mb)
hi:77 (08:30AM)
lo:45% (03:19AM)

Dewpoint:20.3
hi:23.5 (10:15AM)
lo:13.2(04:35AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)