Λεμεσός - Εστιατόριο Xani (Κάστρο)

Temperature: 28.7

min:23.9 (06:16AM)
max:29.4 (09:34AM)

Av. Wind Speed: 6.9km

Gust: 8.9 km
Direction : S
MAX W. Speed: 13km (04:32AM)

Pressure:29.756" (1007.65 mb)
hi:1007.89 mb
lo:1006.77 mb

humidity:78%
hi:92% (04:53AM)
lo:75% (09:37AM)

Dewpoint:24.4 C
hi:24.8 C (09:29AM)
lo:21.5 C (06:08AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)