Λεμεσός - Εστιατόριο Xani (Κάστρο)

Temperature: 15.9

min:15.4 (01:34AM)
max:16.5 (12:01AM)

Av. Wind Speed: 0.6km

Gust: 2.9 km
Direction : NW
MAX W. Speed: 20.9km (12:04AM)

Pressure:29.703" (1005.86 mb)
hi:1006.13 mb
lo:1005.79 mb

humidity:85%
hi:89% (12:51AM)
lo:85% (02:02AM)

Dewpoint:13.4 C
hi:14.2 C (12:01AM)
lo:13.3 C (01:34AM)

Precipitation Today:0.01 in. (0.3 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)