Λεμεσός - Εστιατόριο Xani (Κάστρο)

31.4

min:21.7 (06:40AM)
max:32.3 (11:14AM)

Av. speed: 9.3km

Gust: 13 km
direction :W
MAX W. Speed :15.8km (11:42AM)

Pressure:29.937" (1013.78 mb)
hi:69 (07:16AM) lo:41% (10:45AM)
humidity:51%
hi:69 (07:16AM) lo:41% (10:45AM)

Dewpoint:20.1
hi:20.1 (11:42AM)
lo:14.3(04:30AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)