Λεμεσός - Εστιατόριο Xani (Κάστρο)

Temperature: 20.9

min:20.2 (04:19AM)
max:28.7 (01:05PM)

Av. Wind Speed: 8km

Gust: 11.6 km
Direction : S
MAX W. Speed: 29km (02:01PM)

Pressure:30.119" (1019.94 mb)
hi:1019.94 mb
lo:1016.49 mb

humidity:38%
hi:49% (02:24PM)
lo:25% (12:09PM)

Dewpoint:6.1 C
hi:14.1 C (02:24PM)
lo:4.1 C (05:51PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)