Λεμεσός - Εστιατόριο Xani (Κάστρο)

Temperature: 24.5

min:23.1 (07:00AM)
max:36.9 (02:15PM)

Av. Wind Speed: 1.9km

Gust: 4.2 km
Direction : NW
MAX W. Speed: 24.3km (04:50PM)

Pressure:29.836" (1010.36 mb)
hi:1012.12 mb
lo:1009 mb

humidity:78%
hi:79% (09:33PM)
lo:37% (02:42PM)

Dewpoint:20.4 C
hi:22.5 C (12:55PM)
lo:15 C (03:08AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)