Λεμεσός - Εστιατόριο Xani (Κάστρο)

Temperature: 9.3

min:8.7 (03:11AM)
max:16.4 (01:12PM)

Av. Wind Speed: 0.8km

Gust: 4.3 km
Direction : S
MAX W. Speed: 17.1km (02:58PM)

Pressure:30.234" (1023.84 mb)
hi:1023.84 mb
lo:1019.6 mb

humidity:86%
hi:94% (08:51AM)
lo:59% (01:11PM)

Dewpoint:7.1 C
hi:10.3 C (10:35AM)
lo:6.4 C (05:34PM)

Precipitation Today:0.06 in. (1.5 mm)
1 hour:0.01 in. (0.3 mm)