Λεμεσός - Εστιατόριο Xani

Λεμεσός - Εστιατόριο Xani (Κάστρο)

26.8

min:22.3 (03:25AM)
max:33.9 (02:41PM)

Av. speed: 0km

Gust: 0 km
direction :NW
MAX W. Speed :25.9km (05:14PM)

humidity:77%
hi:96 (06:59AM) lo:37% (02:04PM)
Pressure:29.664" (1004.53 mb)
hi:96 (06:59AM) lo:37% (02:04PM)

Dewpoint:22.4
hi:24.1 (EMPTY api-answer: No JSON received – is the API down? Check the URL you use in the shortcode!)
lo:15.8(02:04PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)