Όμοδος - Οινοποιείο Ληνός

Temperature : 17.6° C

min:7.8 ° C (06:42AM)
max:17.6° C (10:35AM)

Av. wind speed: 1.6km

Gust: 5.6 km
direction :E

spot_img

Humidity:44%
hi:85% (12:02AM)
lo:44% (10:57AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:930.64mb
hi:930.95mb (09:46AM)
lo:929.19mb(04:54AM)

Dewpoint:5.2° C
hi:6.9 ° C(12:02AM) lo:2.6 ° C(08:07AM)