Όμοδος - Οινοποιείο Ληνός

Temperature : 20.6° C

min:18.3 ° C (04:08AM)
max:27.9° C (01:20PM)

Av. wind speed: 6.1km

Gust: 10.5 km
direction :E

spot_img

Humidity:48%
hi:53% (04:55AM)
lo:25% (02:01PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:921.77mb
hi:921.77mb (08:36PM)
lo:920.25mb(04:15PM)

Dewpoint:9.2° C
hi:10.1 ° C(07:15AM) lo:5.7 ° C(02:01PM)