Όμοδος - Οινοποιείο Ληνός

Temperature : 29.3° C

min:23.2 ° C (04:27AM)
max:29.7° C (07:59AM)

Av. wind speed: 2.6km

Gust: 4.2 km
direction :NE

spot_img

Humidity:37%
hi:58% (12:17AM)
lo:25% (12:03AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:920.38mb
hi:920.45mb (08:06AM)
lo:919.27mb(02:03AM)

Dewpoint:13.1° C
hi:16.7 ° C(12:17AM) lo:4.6 ° C(12:03AM)