Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

18.6

min:17.1 (05:20AM)
max:18.6 (06:54AM)

Av. speed: 1km

Gust: 2.9 km
direction :N
MAX W. Speed :12.1km (01:13AM)

humidity:71%
hi:78 (03:49AM)
lo:71% (06:54AM)

Pressure:30.073" (1018.38 mb)
hi:78 (03:49AM)
lo:71% (06:54AM)

Dewpoint:13.2
hi:14.5 (12:01AM)
lo:12.2(04:45AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)