Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

23.6

min:20.5 (06:40AM)
max:27.2 (11:15AM)

Av. speed: 5.6km

Gust: 7.9 km
direction :NW
MAX W. Speed :29km (01:47PM)

humidity:68%
hi:70 (05:41PM)
lo:50% (10:49AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)