Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

19.9

min:17.3 (05:27AM)
max:27.7 (11:05AM)

Av. speed: 5.5km

Gust: 6 km
direction :SE
MAX W. Speed :24.9km (12:02PM)

humidity:37%
hi:66 (04:44PM)
lo:19% (10:48AM)

Pressure:30.129" (1020.28 mb)
hi:66 (04:44PM)
lo:19% (10:48AM)

Dewpoint:4.8
hi:16.2 (04:44PM)
lo:1.4(10:48AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)