Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

23.8

min:22.1 (07:07AM)
max:24.8 (12:40AM)

Av. speed: 1.4km

Gust: 2.1 km
direction :E
MAX W. Speed :11.6km (12:34AM)

humidity:51%
hi:73 (12:41AM)
lo:49% (03:42AM)

Pressure:29.965" (1014.73 mb)
hi:73 (12:41AM)
lo:49% (03:42AM)

Dewpoint:13
hi:19.7 (12:41AM)
lo:12.5(07:29AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)