Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Temperature : 15.7° C

min:9 ° C (07:05AM)
max:15.8° C (09:19AM)

Av. wind speed: 6.6km

Gust: 14.5 km
direction :W

Humidity:254%
hi:255% (12:01AM)
lo:254% (12:02AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:1020.89mb
hi:1020.96mb (09:09AM)
lo:1019.71mb(05:10AM)

Dewpoint:31.1° C
hi:31.4 ° C(09:20AM) lo:23.7 ° C(07:05AM)