Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

18.2

min:17.1 (06:50AM)
max:19 (11:36AM)

Av. speed: 8.4km

Gust: 12.7 km
direction :E
MAX W. Speed :39.4km (02:04AM)

humidity:55%
hi:61 (10:41AM)
lo:39% (06:01AM)

Pressure:30.011" (1016.29 mb)
hi:61 (10:41AM)
lo:39% (06:01AM)

Dewpoint:9
hi:10.4 (10:41AM)
lo:4.5(06:01AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)