Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

31.3

min:25.6 (05:40AM)
max:31.4 (01:08PM)

Av. speed: 9.7km

Gust: 14.3 km
direction :NW
MAX W. Speed :22.5km (10:50AM)

humidity:75%
hi:97 (07:25AM)
lo:74% (01:11PM)

Pressure:29.69" (1005.41 mb)
hi:97 (07:25AM)
lo:74% (01:11PM)

Dewpoint:26.3
hi:26.9 (08:49AM)
lo:23(12:48AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)