Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

14.6

min:10.3 (06:46AM)
max:16.3 (10:46AM)

Av. speed: 2.6km

Gust: 3.4 km
direction :SE
MAX W. Speed :12.7km (12:19PM)

humidity:78%
hi:84 (06:56AM)
lo:67% (10:51AM)

Pressure:30.013" (1016.35 mb)
hi:84 (06:56AM)
lo:67% (10:51AM)

Dewpoint:10.8
hi:11 (01:04PM)
lo:6.3(12:53AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)