Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

Κάτω Πάφος - Αρτοποιεία Sunfresh

27.1

min:25.1 (12:37AM)
max:28.3 (01:44PM)

Av. speed: 19.2km

Gust: 19.2 km
direction :W
MAX W. Speed :29km (05:30PM)

humidity:74%
hi:83 (05:41AM)
lo:68% (01:07PM)

Pressure:29.742" (1007.18 mb)
hi:83 (05:41AM)
lo:68% (01:07PM)

Dewpoint:22
hi:23.1 (04:33PM)
lo:20.3(12:45AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)