Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

30.9

min:23.9 (05:11AM)
max:31.4 (10:49AM)

Av. speed: 5.5km

Gust: 10.5 km
direction :S
MAX W. Speed :16.6km (11:48AM)

humidity:64%
hi:89 (06:31AM)
lo:63% (12:57PM)

Pressure:29.689" (1005.38 mb)
hi:89 (06:31AM)
lo:63% (12:57PM)

Dewpoint:23.3
hi:24.3 (10:49AM)
lo:19.5(02:47AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)