Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

26.2

min:23 (06:47AM)
max:33.3 (12:03PM)

Av. speed: 4.7km

Gust: 7.1 km
direction :N
MAX W. Speed :26.7km (03:18PM)

humidity:63%
hi:83 (06:40AM)
lo:43% (11:50AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)