Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

32.2

min:22.4 (05:14AM)
max:34.8 (02:20PM)

Av. speed: 0.8km

Gust: 2.6 km
direction :SE
MAX W. Speed :20.9km (01:56PM)

humidity:33%
hi:72 (01:53AM)
lo:33% (05:55PM)

Pressure:29.868" (1011.44 mb)
hi:72 (01:53AM)
lo:33% (05:55PM)

Dewpoint:13.9
hi:21.8 (11:09AM)
lo:10.7(06:00AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)