Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

9.2

min:8.7 (06:06AM)
max:14.2 (01:11PM)

Av. speed: 4km

Gust: 7.1 km
direction :N
MAX W. Speed :19.3km (04:53PM)

humidity:70%
hi:88 (12:08AM)
lo:46% (01:15PM)

Pressure:30.216" (1023.23 mb)
hi:88 (12:08AM)
lo:46% (01:15PM)

Dewpoint:4
hi:8.5 (01:26AM)
lo:2(01:43PM)

Precipitation Today:0.01 in. (0.3 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)