Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

15.7

min:15.6 (01:51AM)
max:15.9 (12:01AM)

Av. speed: 4km

Gust: 6.8 km
direction :NE
MAX W. Speed :11.3km (12:39AM)

humidity:88%
hi:88 (02:02AM)
lo:86% (12:01AM)

Pressure:29.67" (1004.74 mb)
hi:88 (02:02AM)
lo:86% (12:01AM)

Dewpoint:13.7
hi:13.7 (12:06AM)
lo:13.3(12:25AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)