Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

26.9

min:24.7 (03:18AM)
max:35.3 (03:27PM)

Av. speed: 2.6km

Gust: 3.4 km
direction :N
MAX W. Speed :26.7km (03:43PM)

humidity:87%
hi:88 (12:52AM)
lo:27% (03:58PM)

Pressure:29.649" (1004.03 mb)
hi:88 (12:52AM)
lo:27% (03:58PM)

Dewpoint:24.6
hi:25.1 (08:28PM)
lo:12.8(04:02PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)