Λάρνακα - Ταβέρνα Στου Ρουσιά

20.4

min:18.6 (03:04AM)
max:27.7 (11:49AM)

Av. speed: 0.6km

Gust: 2.9 km
direction :NW
MAX W. Speed :20.9km (10:19AM)

humidity:56%
hi:74 (06:27AM)
lo:31% (12:03PM)

Pressure:30.107" (1019.54 mb)
hi:74 (06:27AM)
lo:31% (12:03PM)

Dewpoint:11.3
hi:15.9 (10:05AM)
lo:7.2(04:12PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)