Πόλη Χρυσοχούς - Papantoniou

32.7

min:23.4 (12:20AM)
max:32.8 (08:35AM)

Av. speed: 0.5km

Gust: 2.9 km
direction :N
MAX W. Speed :19.3km (01:55AM)

Dewpoint:19.9
hi:19.9 (08:42AM)
lo:13.6(06:59AM)

humidity:47%
hi:68 (01:22AM)
lo:41% (08:23AM)

Pressure:29.697" (1005.65 mb)
hi:68 (01:22AM)
lo:41% (08:23AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)