Πόλη Χρυσοχούς - Υπεραγορά Παπαντωνίου

Πόλη Χρυσοχούς - Papantoniou

31.2

min:23.6 (04:30AM)
max:34.1 (12:05PM)

Av. speed: 15.9km

Gust: 22.5 km
direction :N
MAX W. Speed :31.9km (12:56PM)

humidity:53%
hi:82 (02:57AM)
lo:37% (11:58AM)

Pressure:29.614" (1002.84 mb)
hi:82 (02:57AM)
lo:37% (11:58AM)

Dewpoint:20.5
hi:21.5 (12:24AM)
lo:16.7(11:58AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)