Πόλη Χρυσοχούς - Papantoniou

14.8

min:14.6 (12:35AM)
max:15.4 (12:01AM)

Av. speed: 12.2km

Gust: 16.1 km
direction :S
MAX W. Speed :20.6km (12:57AM)

Dewpoint:12.7
hi:12.9 (12:58AM)
lo:11.9(12:22AM)

humidity:87%
hi:88 (12:58AM)
lo:81% (12:00AM)

Pressure:29.633" (1003.48 mb)
hi:88 (12:58AM)
lo:81% (12:00AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)