Πόλη Χρυσοχούς - Papantoniou

17.3

min:11.6 (07:35AM)
max:20.8 (02:21PM)

Av. speed: 7.6km

Gust: 10.5 km
direction :E
MAX W. Speed :22.5km (01:55AM)

Dewpoint:10.4
hi:11 (10:37AM)
lo:7.3(11:41AM)

humidity:64%
hi:88 (12:25AM)
lo:49% (02:20PM)

Pressure:30.01" (1016.25 mb)
hi:88 (12:25AM)
lo:49% (02:20PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)