Πόλη Χρυσοχούς - Papantoniou

15.2

min:7.8 (03:01AM)
max:17 (10:41AM)

Av. speed: 4.5km

Gust: 6.4 km
direction :N
MAX W. Speed :18.3km (12:09PM)

Dewpoint:6.4
hi:9.2 (10:32AM)
lo:5.8(05:05AM)

humidity:56%
hi:90 (03:00AM)
lo:50% (12:25PM)

Pressure:29.941" (1013.91 mb)
hi:90 (03:00AM)
lo:50% (12:25PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)