Οδού - Κέντρο Νεότητας

Temperature : 6.4° C

min:2.8 ° C (04:59AM)
max:6.4° C (08:13AM)

Av. wind speed: 0km

Gust: 1.8 km
direction :SE

Humidity:72%
hi:77% (06:23AM)
lo:61% (03:17AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:924.04mb
hi:924.04mb (08:05AM)
lo:922.82mb(04:22AM)

Dewpoint:1.7° C
hi:1.7 ° C(08:13AM) lo:-3.3 ° C(03:01AM)