Οδού - Κέντρο Νεότητας

26.9

min:18.7 (04:04AM)
max:29.6 (12:24PM)

Av. speed: 3.4km

Gust: 5.6 km
direction :SE
MAX W. Speed :24km (11:17AM)

humidity:36%
hi:47 (03:59AM)
lo:31% (12:11PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)