Οδού - Κέντρο Νεότητας

Temperature : 4.1° C

min:3.9 ° C (05:47AM)
max:6.8° C (01:27AM)

Av. wind speed: 0km

Gust: 0 km
direction :NE

spot_img

Humidity:78%
hi:83% (02:28AM)
lo:69% (01:26AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:909.65mb
hi:911.44mb (12:06AM)
lo:909.48mb(05:08AM)

Dewpoint:0.6° C
hi:2.7 ° C(03:12AM) lo:0.4 ° C(05:59AM)