Οδού - Κέντρο Νεότητας

Temperature : 22.8° C

min:19.5 ° C (04:04AM)
max:33.1° C (12:14PM)

Av. wind speed: 2.9km

Gust: 5.1 km
direction :NE

spot_img

Humidity:39%
hi:58% (03:41PM)
lo:27% (11:29AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:921.81mb
hi:922.62mb (10:12AM)
lo:920.82mb(02:20AM)

Dewpoint:8.2° C
hi:20.3 ° C(02:15PM) lo:4.9 ° C(06:00AM)