Λεύκαρα - Blue Arches

Λεύκαρα - Αγροτουριστικά Καταλύματα Blue Arches

22.2

min:21.5 (12:01AM)
max:22.8 (01:19AM)

Av. speed: 0km

Gust: 0 km
direction :W
MAX W. Speed :8.9km (12:00AM)

humidity:68%
hi:68 (01:28AM)
lo:58% (12:15AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)