Λεύκαρα - Blue Arches

Λεύκαρα - Αγροτουριστικά Καταλύματα Blue Arches

30.3

min:25.6 (02:19AM)
max:30.3 (11:09AM)

Av. speed: 17.5km

Gust: 29.9 km
direction :NE
MAX W. Speed :42.3km (09:42AM)

humidity:24%
hi:38 (02:15AM)
lo:22% (06:36AM)

Pressure:27.849" (943.07 mb)
hi:38 (02:15AM)
lo:22% (06:36AM)

Dewpoint:7.4
hi:10.6 (12:37AM)
lo:4.4(06:36AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)