Λεύκαρα - Blue Arches

Λεύκαρα - Αγροτουριστικά Καταλύματα Blue Arches

14.6

min:14.6 (07:22PM)
max:21.6 (12:03PM)

Av. speed: 5.6km

Gust: 8.9 km
direction :NE
MAX W. Speed :28.3km (01:18PM)

humidity:70%
hi:70 (07:42PM)
lo:31% (01:15PM)

Pressure:28.194" (954.75 mb)
hi:70 (07:42PM)
lo:31% (01:15PM)

Dewpoint:9.2
hi:9.7 (08:21AM)
lo:1.7(03:40PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)