Λεύκαρα - Blue Arches

Λεύκαρα - Αγροτουριστικά Καταλύματα Blue Arches

12.2

min:12 (12:00AM)
max:12.2 (12:56AM)

Av. speed: 6.9km

Gust: 11.6 km
direction :NW
MAX W. Speed :41.5km (12:40AM)

humidity:92%
hi:93 (12:01AM)
lo:92% (12:08AM)

Pressure:27.758" (939.99 mb)
hi:93 (12:01AM)
lo:92% (12:08AM)

Dewpoint:10.9
hi:10.9 (12:01AM)
lo:10.8(12:10AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)