Λεύκαρα - Blue Arches

Λεύκαρα - Αγροτουριστικά Καταλύματα Blue Arches

26.5

min:25.9 (05:06AM)
max:32.9 (02:31PM)

Av. speed: 7.1km

Gust: 10.5 km
direction :N
MAX W. Speed :39.4km (03:24PM)

humidity:31%
hi:50 (06:05PM)
lo:24% (03:08PM)

Pressure:27.819" (942.06 mb)
hi:50 (06:05PM)
lo:24% (03:08PM)

Dewpoint:8
hi:18.6 (06:05PM)
lo:5.5(12:39AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)