Λεύκαρα - Blue Arches

Λεύκαρα - Αγροτουριστικά Καταλύματα Blue Arches

23.7

min:21.5 (06:45AM)
max:31.1 (01:16PM)

Av. speed: 0km

Gust: 0 km
direction :NW
MAX W. Speed :25.6km (03:15PM)

humidity:75%
hi:75 (09:12PM)
lo:46% (11:02AM)

Pressure:27.948" (946.42 mb)
hi:75 (09:12PM)
lo:46% (11:02AM)

Dewpoint:19
hi:20 (11:56AM)
lo:14.8(05:12AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)