Λεύκαρα - Blue Arches

Λεύκαρα - Αγροτουριστικά Καταλύματα Blue Arches

4.7

min:4.7 (06:24PM)
max:9.6 (08:25AM)

Av. speed: 11.7km

Gust: 17.1 km
direction :NE
MAX W. Speed :22.2km (05:59PM)

humidity:94%
hi:97 (01:40AM)
lo:79% (08:30AM)

Pressure:28.215" (955.47 mb)
hi:97 (01:40AM)
lo:79% (08:30AM)

Dewpoint:3.8
hi:6.5 (08:23AM)
lo:3.7(06:20PM)

Precipitation Today:0.1 in. (2.5 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)