Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

-1.3

min:-1.4 (02:13AM)
max:-0.5 (12:01AM)

Av. speed: 2.6km

Gust: 4.2 km
direction :NW
MAX W. Speed :8.9km (01:00AM)

humidity:93%
hi:94 (12:57AM)
lo:86% (12:03AM)

Pressure:24.399" (826.24 mb)
hi:94 (12:57AM)
lo:86% (12:03AM)

Dewpoint:-2.3
hi:-1.8 (02:45AM)
lo:-2.8(01:46AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)