Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Temperature : -2.1° C

min:-3.6 ° C (01:09AM)
max:-1.8° C (04:41AM)

Av. wind speed: 4.8km

Gust: 8 km
direction :NW

Humidity:96%
hi:97% (04:52AM)
lo:43% (12:01AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:827.29mb
hi:827.83mb (02:13AM)
lo:827.05mb(04:28AM)

Dewpoint:-2.6° C
hi:-2.2 ° C(05:22AM) lo:-13.8 ° C(12:16AM)