Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Temperature : 13.5° C

min:11.3 ° C (06:57AM)
max:13.8° C (08:55AM)

Av. wind speed: 8.2km

Gust: 20.9 km
direction :W

Humidity:73%
hi:86% (03:00AM)
lo:43% (12:22AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:828.17mb
hi:828.34mb (10:56AM)
lo:825.23mb(05:30AM)

Dewpoint:8.8° C
hi:9.2 ° C(03:00AM) lo:0.8 ° C(12:24AM)