Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Temperature : 2.5° C

min:-5.8 ° C (05:36AM)
max:4.1° C (12:47PM)

Av. wind speed: 5.8km

Gust: 10.8 km
direction :NW

Humidity:79%
hi:93% (07:23AM)
lo:65% (09:29AM)

Precipitation Today:0.2 in. (5.1 mm)
1 hour:0.04 in. (1 mm)

Pressure:832.68mb
hi:835.25mb (09:47AM)
lo:832.47mb(02:13PM)

Dewpoint:-0.8° C
hi:0.4 ° C(12:47PM) lo:-8.3 ° C(12:00AM)