Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Troodos - Jubilee Hotel

10

min:8.3 (07:26AM)
max:17.4 (01:24PM)

Av. speed: 0km

Gust: 0 km
direction :NE
MAX W. Speed :21.7km (02:20PM)

humidity:90%
hi:90 (06:56PM)
lo:46% (01:32PM)

Pressure:24.636" (834.27 mb)
hi:90 (06:56PM)
lo:46% (01:32PM)

Dewpoint:8.4
hi:9.6 (06:56PM)
lo:4.3(06:43AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)