Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Temperature : 17.4° C

min:8.2 ° C (06:00AM)
max:17.9° C (09:46AM)

Av. wind speed: 4.2km

Gust: 7.1 km
direction :S

Humidity:32%
hi:73% (01:29AM)
lo:8% (07:57AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:831.86mb
hi:832.34mb (12:06AM)
lo:830.51mb(07:21AM)

Dewpoint:0.6° C
hi:6.8 ° C(01:41AM) lo:-19.3 ° C(07:57AM)