Τρόοδος - Ξενοδοχείο Jubilee

Temperature : 5.8° C

min:0.4 ° C (12:41AM)
max:5.8° C (11:12AM)

Av. wind speed: 15km

Gust: 23.3 km
direction :S

Humidity:58%
hi:74% (01:17AM)
lo:37% (07:57AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)

Pressure:821.57mb
hi:826.65mb (12:02AM)
lo:821.57mb(11:00AM)

Dewpoint:-1.8° C
hi:-1.8 ° C(10:52AM) lo:-9.4 ° C(07:57AM)