Όμοδος - Ταβέρνα Κυρ Γιάννης

'Ομοδος

23.6

min:17 (06:08AM)
max:26.6 (11:29AM)

Av. speed: 2.9km

Gust: 7.1 km
direction :W
MAX W. Speed :32.7km (04:42PM)

humidity:61%
hi:93 (06:19AM)
lo:53% (03:11PM)

Pressure:27.175" (920.25 mb)
hi:93 (06:19AM)
lo:53% (03:11PM)

Dewpoint:15.7
hi:18.6 (12:10PM)
lo:14.3(06:05PM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)