Λεμεσός - Κάβα Spectus

Λεμεσός - Κάβα Spectus (Αγία Ζώνη)

27.5

min:23 (05:30AM)
max:29 (04:42PM)

Av. speed: 11.4km

Gust: 24.3 km
direction :SW
MAX W. Speed :45.1km (04:39PM)

humidity:68%
hi:82 (05:19AM)
lo:60% (10:07AM)

Pressure:29.655" (1004.23 mb)
hi:82 (05:19AM)
lo:60% (10:07AM)

Dewpoint:21.1
hi:21.4 (05:50PM)
lo:18.1(02:53AM)

Precipitation Today:0 in. (0 mm)
1 hour:0 in. (0 mm)