Ανακοίνωση Τ.Μ σχετικά με την κατανομή θερμοκρασίας και βροχόπτωσης κατά τον Αύγουστο 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, “Σε συνέχεια του θερμοκρασιακά πολύ θερμού Ιουλίου 2023, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στο νησί και κατά τον Αύγουστο 2023.”

Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν κατά τον Αύγουστο, στους 5 κύριους μετεωρολογικούς σταθμούς αναφοράς του Τμήματος.

Πίνακας 1: Μέγιστες Ημερήσιες Θερμοκρασίες (σε °C), στους 5 κύριους μετεωρολογικούς σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας, κατά τον Αύγουστο 2023. Στον πίνακα σημειώνονται οι ημέρες κατά τις οποίες η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία πληρούσε το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται κίτρινου (ή και ανώτερου επιπέδου) προειδοποίηση, για πολύ υψηλές μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες, ανά σταθμό.

Αναλυτικότερα, κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλο το νησί και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στις ορεινές περιοχές.

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, κατά τον φετινό Αύγουστο καταγράφηκαν μέγιστες θερμοκρασίες στον ορεινό σταθμό του Δασικού Κολλεγίου του Προδρόμου (υψόμετρο 1376 μέτρα) πέραν των 31°C (Tmax>31°C) για μια ακολουθία 8 συνεχόμενων ημερών, κάτι που καταγράφηκε ξανά τον Αύγουστο του 2010. Συνολικά, στον συγκεκριμένο σταθμό καταγράφηκαν 14 ημέρες όπου η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη των 31°C, κατατάσσοντάς τον σταθμό του Προδρόμου στην 4η θέση σε σχέση με τις συνολικές ημέρες κατά τις οποίες η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του βρισκόταν στο κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών, μετά το 2010, το 2020 και το 2021 με 18, 17 και 15 συνολικά ημέρες με Tmax>31°C, αντίστοιχα. Από τις καταγραφές της μέγιστης θερμοκρασίας στον ορεινό Σταθμό του Δασικού Κολλεγίου του Προδρόμου φαίνεται ότι αυτή ήταν για 6 συνεχόμενες ημέρες υψηλότερη των 33°C, όπως και κατά τον Αύγουστο του 2021. Ωστόσο, φέτος, από τις 6 αυτές ημέρες οι 4 (ταυτόχρονα και συνεχόμενες) ημέρες είχαν ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, δηλαδή Tmax>35°C, καταρρίπτοντας το προηγούμενο σύνολο καταγραφών με Tmax>35°C, το οποίο μέχρι σήμερα κατείχε ο Αύγουστος του 2010, με 3 (ταυτόχρονα και συνεχόμενες) ημέρες καταγραφών με Tmax>35°C.

invito

Σε σχέση με τον σταθμό αναφοράς στο εσωτερικό του νησιού, τον μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στον Σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας και τις συνεχόμενες ημέρες με ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία πέραν των ορίων της κίτρινης, της πορτοκαλί ή της κόκκινης προειδοποίησης για υψηλές θερμοκρασίες αξίζει να αναφερθούν τα εξής: τον φετινό Αύγουστο, στον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό, καταγράφηκαν συνολικά 9 ημέρες κατά τις οποίες η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη ή ίση των 40°C, έναντι του Αυγούστου του 2019 και του 2020, όπου καταγράφηκαν συνολικά 16 ημέρες με Tmax≥40°C. Επίσης, φέτος καταγράφηκαν 2 συνεχόμενες ημέρες με Tmax>42°C, έναντι του 2021, όπου είχαν καταγραφεί 6 συνεχόμενες ημέρες με Tmax>42°C, δηλαδή θερμοκρασίες στο πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας. Φέτος καταγράφηκε επίσης μία μόνο ημέρα κατά την οποία η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 44°C και κυμάνθηκε στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, όπως επίσης και το 2021, το 2020 αλλά και το 2010.

Στον Πίνακα 2, που ακολουθεί, παρουσιάζονται ακόμα περισσότερα στοιχεία για τους κύριους σταθμούς αναφοράς και για τα ρεκόρ τα οποία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του φετινού Αυγούστου καθώς και η κατάταξή τους σε σχέση με τα ακραία μέγιστα στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του κάθε σταθμού.

Πίνακας 2: Μέσες και Ακραίες Θερμοκρασίες (σε °C) σε σχέση με τις κανονικές θερμοκρασίες, στους 5 κύριους μετεωρολογικούς σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας, κατά τον Αύγουστο 2023. Οι κανονικές θερμοκρασίες αναφέρονται στην περίοδο 1981-2010.

Συγκεκριμένα, κατά τον φετινό Αύγουστο σημειώθηκε η 2η πιο ψηλή ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο Σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας, με τη θερμοκρασία αυτή να ανέρχεται στους 45.3°C, μετά τους 45.6°C που σημειώθηκε στον εν λόγω μετεωρολογικό σταθμό τον Αύγουστο του 2010.

Θερμοκρασία ρεκόρ (για μήνα Αύγουστο αλλά και γενικά για οποιονδήποτε μήνα) καταγράφηκε και στον ορεινό μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο Δασικό Κολλέγιο του Προδρόμου, με την ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του να ανέρχεται στους 38.4°C. Η 2η πιο ψηλή ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέχρι σήμερα στον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό για μήνα Αύγουστο ήταν οι 37°C, στις 31 Αυγούστου 2020 ενώ η 2η πιο ψηλή ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέχρι σήμερα στον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό για οποιονδήποτε μήνα ήταν οι 38.2°C στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Πρώτος στη σειρά κατάταξης, όσον αφορά την υψηλότερη ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία, έρχεται και πάλι ο σταθμός στο Δασικό Κολλέγιο του Προδρόμου, αφού στον συγκεκριμένο σταθμό καταγράφηκε η υψηλότερη ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί, στον συγκεκριμένο σταθμό, από την ημέρα λειτουργίας του με τη θερμοκρασία αυτή να ανέρχεται στους 29.5°C.

Εξίσου σημαντικές υπήρξαν και οι καταγραφές των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών, τόσο της μέγιστης όσο και της ελάχιστης αλλά και της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, ο φετινός Αύγουστος κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος Αύγουστος, για τον ορεινό σταθμό στο Δασικό Κολλέγιο του Προδρόμου, με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 26°C. Παρουσιάζει, δηλαδή, θετική απόκλιση της τάξης των 2.9°C σε σχέση με την κανονική του μήνα που είναι οι 23.1°C. Κατατάσσεται, επίσης, στη 2η και στην 3η θέση σε σχέση με τη μέση ημερήσια μέγιστη και ελάχιστη, αντίστοιχα, θερμοκρασία αφού παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης των 3.4°C και 2.6°C, αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη κανονική του μήνα. Γενικότερα, ο φετινός Αύγουστος υπήρξε ένας ιδιαίτερα θερμός μήνας όσον αφορά τις ορεινές περιοχές του
νησιού, με καταγραφές θερμοκρασιών ρεκόρ.

Ο μετεωρολογικός σταθμός στο Σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας αν και έχει καταγράψει τη 2η υψηλότερη ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία (45.3°C) εντούτοις δεν κατατάσσει τον φετινό Αύγουστο στους θερμότερους Αυγούστους για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Πολύ θερμός υπήρξε ο φετινός Αύγουστος και για τον παραθαλάσσιο μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο Αεροδρόμιο Πάφου, αφού οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε αυτόν, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα αυτού, τον κατατάσσουν στην 3η θέση, με θετική απόκλιση της τάξης του 1.9°C σε σχέση με την κανονική του μήνα. Θερμότερος, όμως, κατατάσσεται ο φετινός Αύγουστος, για τον εν λόγω μετεωρολογικό σταθμό και σε σχέση με τη μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία του αφού η μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία του παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης των 2.5°C σε σχέση με την κανονική του μήνα, ανεβάζοντάς τον στην 1η θέση.

Πολύ υψηλές μέσες ημερήσιες ελάχιστες θερμοκρασίες κατέγραψε και ο παραθαλάσσιος σταθμός του Τμήματος στο Αεροδρόμιο Λάρνακας κατατάσσοντάς τον αντίστοιχα στη 2η θέση, αφού η μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία του παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης των 2.3°C σε σχέση με την κανονική του μήνα. Επίσης, από τον Πίνακα 2 μπορεί να φανεί πως και στον παραθαλάσσιο σταθμό στο Ακρωτήρι καταγράφηκε κατά τον Αύγουστο 2023 η 2η πιο ψηλή ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία, η οποία ανήλθε στους 28.5°C.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο φετινός Αύγουστος αποτελεί, για το νησί, έναν από τους πιο θερμούς Αυγούστους κατά τον οποίο αρκετά ρεκόρ θερμοκρασιών έχουν είτε ξανά-καταγραφεί είτε ξεπεραστεί, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ορεινές περιοχές αλλά και τις ελάχιστες θερμοκρασίες στις παράλιες, κυρίως, περιοχές.

Πέραν, όμως, των ιδιαίτερων θερμοκρασιακών συνθηκών που επικράτησαν στο νησί κατά τον Αύγουστο του 2023, ιδιαίτερα εντυπωσιακή υπήρξε και η βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 28 του Αυγούστου. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, που ακολουθεί, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έπεσαν σε περιοχές στα βόρεια του νησιού, στις ανατολικές περιοχές του εσωτερικού, σε περιοχές νοτιοανατολικά της οροσειράς του Τροόδους αλλά και σε περιοχές στα νοτιοανατολικά παράλια του νησιού.

Εικόνα 1: Χάρτης απεικόνισης της κατανομής του ημερήσιου ύψους βροχής, για τις 28 Αυγούστου 2023, σε όλο το νησί, σε mm.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες τις 28ης του Αυγούστου μεσημβρινές καταιγίδες θερμικής αστάθειας που σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές νοτιοανατολικά της οροσειράς του Τροόδους έδωσαν μεγάλα ύψη βροχής, που σε ορισμένες περιοχές κυμάνθηκαν μεταξύ 44-51mm. Την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα κατά τις πρώτες βραδινές ώρες το νησί επηρεάστηκε από μια διαταραχή δυναμικών αιτίων, η οποία επηρέασε το νησί αρχικά από τα βόρεια παράλια και με μια νότια-νοτιοανατολική πορεία επηρέασε αρχικά ανατολικές περιοχές του εσωτερικού και στη συνέχεια νότιες-νοτιοανατολικές παράλιες περιοχές, δίνοντας και πάλι σχετικά μεγάλα ύψη βροχής συνοδεία ωστόσο και μεγάλου αριθμού ηλεκτρομετεώρων. Τέτοιου είδους νυχτερινής καταιγιδοφόρου δραστηριότητας, κατά τον μήνα Αύγουστο, είναι σπάνια και παρόμοιο φαινόμενο έχει καταγραφεί ξανά στο νησί μας τον Αύγουστο του 1999.

Μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023

Να σημειώσουμε ότι και κάποιοι μετεωρολογικοί μας σταθμοί στα ορεινά τον φετινό Αύγουστο κατέγραψαν ρεκόρ θερμοκρασιών στα σχετικά λίγα χρόνια λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός μας σταθμός στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόοδος ο οποίος εγκαταστάθηκε τον Μάιο του 2017, είχε καταγράψει πριν τον φετινό Αύγουστο θερμοκρασιά 32.4°C στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 που ήταν και η υψηλότερη που είχε καταγράψει ο σταθμός μας για οποιονδήποτε μήνα. Τον φετινό Αύγουστο, η θερμοκρασία αυτή ξεπεράστηκε 4 φορές, με την υψηλότερη να καταγράφεται στις 18 Αυγούστου 2023 με 33.4°C. Την ίδια ώρα στις 14 Αυγούστου 2023, ο μετεωρολογικός μας σταθμός κατέγραψε και την υψηλότερη του ελάχιστη θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 24.8°C. Προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 21.9°C στις 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Ρεκόρ θερμοκρασίας κατέγραψε επίσης ο σταθμός μας στο οινοποιείο Λινός στο Όμοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40.1°C. Προηγούμενο ρεκόρ Ομόδους ήταν οι 39.4°C που καταγράφηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Να σημειώσουμε ότι ο σταθμός Ομόδους είναι σε λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2016.

Κλείνοντας, παρόλο που οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Τ.Μ δεν κατέγραψαν κάποιο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Λευκωσία, ο δικός μας μετεωρολογικός σταθμός στον εκθεσιακό χώρο της BMW του ομίλου Πιλακούτα στο Στρόβολο κατέγραψε στις 14 Αυγούστου μέγιστη της τάξεων των 45.2°C που είναι και η υψηλότερη που έχει καταγράψει ο συγκεκριμένος σταθμός για οποιονδήποτε μήνα. Το προηγούμενο ρεκόρ του σταθμού είχε καταγραφεί στις 3 Ιουλίου 2017 όταν ο υδράργυρος είχε αγγίξει τους 44.9°C.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, “Σε συνέχεια του θερμοκρασιακά πολύ θερμού Ιουλίου 2023, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στο νησί και κατά τον Αύγουστο 2023.”

Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν κατά τον Αύγουστο, στους 5 κύριους μετεωρολογικούς σταθμούς αναφοράς του Τμήματος.

Πίνακας 1: Μέγιστες Ημερήσιες Θερμοκρασίες (σε °C), στους 5 κύριους μετεωρολογικούς σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας, κατά τον Αύγουστο 2023. Στον πίνακα σημειώνονται οι ημέρες κατά τις οποίες η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία πληρούσε το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται κίτρινου (ή και ανώτερου επιπέδου) προειδοποίηση, για πολύ υψηλές μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες, ανά σταθμό.

Αναλυτικότερα, κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλο το νησί και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στις ορεινές περιοχές.

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, κατά τον φετινό Αύγουστο καταγράφηκαν μέγιστες θερμοκρασίες στον ορεινό σταθμό του Δασικού Κολλεγίου του Προδρόμου (υψόμετρο 1376 μέτρα) πέραν των 31°C (Tmax>31°C) για μια ακολουθία 8 συνεχόμενων ημερών, κάτι που καταγράφηκε ξανά τον Αύγουστο του 2010. Συνολικά, στον συγκεκριμένο σταθμό καταγράφηκαν 14 ημέρες όπου η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη των 31°C, κατατάσσοντάς τον σταθμό του Προδρόμου στην 4η θέση σε σχέση με τις συνολικές ημέρες κατά τις οποίες η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του βρισκόταν στο κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών, μετά το 2010, το 2020 και το 2021 με 18, 17 και 15 συνολικά ημέρες με Tmax>31°C, αντίστοιχα. Από τις καταγραφές της μέγιστης θερμοκρασίας στον ορεινό Σταθμό του Δασικού Κολλεγίου του Προδρόμου φαίνεται ότι αυτή ήταν για 6 συνεχόμενες ημέρες υψηλότερη των 33°C, όπως και κατά τον Αύγουστο του 2021. Ωστόσο, φέτος, από τις 6 αυτές ημέρες οι 4 (ταυτόχρονα και συνεχόμενες) ημέρες είχαν ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, δηλαδή Tmax>35°C, καταρρίπτοντας το προηγούμενο σύνολο καταγραφών με Tmax>35°C, το οποίο μέχρι σήμερα κατείχε ο Αύγουστος του 2010, με 3 (ταυτόχρονα και συνεχόμενες) ημέρες καταγραφών με Tmax>35°C.

Σε σχέση με τον σταθμό αναφοράς στο εσωτερικό του νησιού, τον μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στον Σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας και τις συνεχόμενες ημέρες με ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία πέραν των ορίων της κίτρινης, της πορτοκαλί ή της κόκκινης προειδοποίησης για υψηλές θερμοκρασίες αξίζει να αναφερθούν τα εξής: τον φετινό Αύγουστο, στον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό, καταγράφηκαν συνολικά 9 ημέρες κατά τις οποίες η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη ή ίση των 40°C, έναντι του Αυγούστου του 2019 και του 2020, όπου καταγράφηκαν συνολικά 16 ημέρες με Tmax≥40°C. Επίσης, φέτος καταγράφηκαν 2 συνεχόμενες ημέρες με Tmax>42°C, έναντι του 2021, όπου είχαν καταγραφεί 6 συνεχόμενες ημέρες με Tmax>42°C, δηλαδή θερμοκρασίες στο πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας. Φέτος καταγράφηκε επίσης μία μόνο ημέρα κατά την οποία η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 44°C και κυμάνθηκε στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, όπως επίσης και το 2021, το 2020 αλλά και το 2010.

Στον Πίνακα 2, που ακολουθεί, παρουσιάζονται ακόμα περισσότερα στοιχεία για τους κύριους σταθμούς αναφοράς και για τα ρεκόρ τα οποία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του φετινού Αυγούστου καθώς και η κατάταξή τους σε σχέση με τα ακραία μέγιστα στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του κάθε σταθμού.

Πίνακας 2: Μέσες και Ακραίες Θερμοκρασίες (σε °C) σε σχέση με τις κανονικές θερμοκρασίες, στους 5 κύριους μετεωρολογικούς σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας, κατά τον Αύγουστο 2023. Οι κανονικές θερμοκρασίες αναφέρονται στην περίοδο 1981-2010.

Συγκεκριμένα, κατά τον φετινό Αύγουστο σημειώθηκε η 2η πιο ψηλή ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο Σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας, με τη θερμοκρασία αυτή να ανέρχεται στους 45.3°C, μετά τους 45.6°C που σημειώθηκε στον εν λόγω μετεωρολογικό σταθμό τον Αύγουστο του 2010.

Θερμοκρασία ρεκόρ (για μήνα Αύγουστο αλλά και γενικά για οποιονδήποτε μήνα) καταγράφηκε και στον ορεινό μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο Δασικό Κολλέγιο του Προδρόμου, με την ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία του να ανέρχεται στους 38.4°C. Η 2η πιο ψηλή ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέχρι σήμερα στον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό για μήνα Αύγουστο ήταν οι 37°C, στις 31 Αυγούστου 2020 ενώ η 2η πιο ψηλή ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέχρι σήμερα στον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό για οποιονδήποτε μήνα ήταν οι 38.2°C στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Πρώτος στη σειρά κατάταξης, όσον αφορά την υψηλότερη ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία, έρχεται και πάλι ο σταθμός στο Δασικό Κολλέγιο του Προδρόμου, αφού στον συγκεκριμένο σταθμό καταγράφηκε η υψηλότερη ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί, στον συγκεκριμένο σταθμό, από την ημέρα λειτουργίας του με τη θερμοκρασία αυτή να ανέρχεται στους 29.5°C.

Εξίσου σημαντικές υπήρξαν και οι καταγραφές των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών, τόσο της μέγιστης όσο και της ελάχιστης αλλά και της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, ο φετινός Αύγουστος κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος Αύγουστος, για τον ορεινό σταθμό στο Δασικό Κολλέγιο του Προδρόμου, με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 26°C. Παρουσιάζει, δηλαδή, θετική απόκλιση της τάξης των 2.9°C σε σχέση με την κανονική του μήνα που είναι οι 23.1°C. Κατατάσσεται, επίσης, στη 2η και στην 3η θέση σε σχέση με τη μέση ημερήσια μέγιστη και ελάχιστη, αντίστοιχα, θερμοκρασία αφού παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης των 3.4°C και 2.6°C, αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη κανονική του μήνα. Γενικότερα, ο φετινός Αύγουστος υπήρξε ένας ιδιαίτερα θερμός μήνας όσον αφορά τις ορεινές περιοχές του
νησιού, με καταγραφές θερμοκρασιών ρεκόρ.

Ο μετεωρολογικός σταθμός στο Σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας αν και έχει καταγράψει τη 2η υψηλότερη ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία (45.3°C) εντούτοις δεν κατατάσσει τον φετινό Αύγουστο στους θερμότερους Αυγούστους για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Πολύ θερμός υπήρξε ο φετινός Αύγουστος και για τον παραθαλάσσιο μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο Αεροδρόμιο Πάφου, αφού οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε αυτόν, καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα αυτού, τον κατατάσσουν στην 3η θέση, με θετική απόκλιση της τάξης του 1.9°C σε σχέση με την κανονική του μήνα. Θερμότερος, όμως, κατατάσσεται ο φετινός Αύγουστος, για τον εν λόγω μετεωρολογικό σταθμό και σε σχέση με τη μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία του αφού η μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία του παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης των 2.5°C σε σχέση με την κανονική του μήνα, ανεβάζοντάς τον στην 1η θέση.

Πολύ υψηλές μέσες ημερήσιες ελάχιστες θερμοκρασίες κατέγραψε και ο παραθαλάσσιος σταθμός του Τμήματος στο Αεροδρόμιο Λάρνακας κατατάσσοντάς τον αντίστοιχα στη 2η θέση, αφού η μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία του παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης των 2.3°C σε σχέση με την κανονική του μήνα. Επίσης, από τον Πίνακα 2 μπορεί να φανεί πως και στον παραθαλάσσιο σταθμό στο Ακρωτήρι καταγράφηκε κατά τον Αύγουστο 2023 η 2η πιο ψηλή ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία, η οποία ανήλθε στους 28.5°C.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο φετινός Αύγουστος αποτελεί, για το νησί, έναν από τους πιο θερμούς Αυγούστους κατά τον οποίο αρκετά ρεκόρ θερμοκρασιών έχουν είτε ξανά-καταγραφεί είτε ξεπεραστεί, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ορεινές περιοχές αλλά και τις ελάχιστες θερμοκρασίες στις παράλιες, κυρίως, περιοχές.

Πέραν, όμως, των ιδιαίτερων θερμοκρασιακών συνθηκών που επικράτησαν στο νησί κατά τον Αύγουστο του 2023, ιδιαίτερα εντυπωσιακή υπήρξε και η βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 28 του Αυγούστου. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, που ακολουθεί, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έπεσαν σε περιοχές στα βόρεια του νησιού, στις ανατολικές περιοχές του εσωτερικού, σε περιοχές νοτιοανατολικά της οροσειράς του Τροόδους αλλά και σε περιοχές στα νοτιοανατολικά παράλια του νησιού.

Εικόνα 1: Χάρτης απεικόνισης της κατανομής του ημερήσιου ύψους βροχής, για τις 28 Αυγούστου 2023, σε όλο το νησί, σε mm.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες τις 28ης του Αυγούστου μεσημβρινές καταιγίδες θερμικής αστάθειας που σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές νοτιοανατολικά της οροσειράς του Τροόδους έδωσαν μεγάλα ύψη βροχής, που σε ορισμένες περιοχές κυμάνθηκαν μεταξύ 44-51mm. Την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα κατά τις πρώτες βραδινές ώρες το νησί επηρεάστηκε από μια διαταραχή δυναμικών αιτίων, η οποία επηρέασε το νησί αρχικά από τα βόρεια παράλια και με μια νότια-νοτιοανατολική πορεία επηρέασε αρχικά ανατολικές περιοχές του εσωτερικού και στη συνέχεια νότιες-νοτιοανατολικές παράλιες περιοχές, δίνοντας και πάλι σχετικά μεγάλα ύψη βροχής συνοδεία ωστόσο και μεγάλου αριθμού ηλεκτρομετεώρων. Τέτοιου είδους νυχτερινής καταιγιδοφόρου δραστηριότητας, κατά τον μήνα Αύγουστο, είναι σπάνια και παρόμοιο φαινόμενο έχει καταγραφεί ξανά στο νησί μας τον Αύγουστο του 1999.

Μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023

Να σημειώσουμε ότι και κάποιοι μετεωρολογικοί μας σταθμοί στα ορεινά τον φετινό Αύγουστο κατέγραψαν ρεκόρ θερμοκρασιών στα σχετικά λίγα χρόνια λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, ο μετεωρολογικός μας σταθμός στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόοδος ο οποίος εγκαταστάθηκε τον Μάιο του 2017, είχε καταγράψει πριν τον φετινό Αύγουστο θερμοκρασιά 32.4°C στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 που ήταν και η υψηλότερη που είχε καταγράψει ο σταθμός μας για οποιονδήποτε μήνα. Τον φετινό Αύγουστο, η θερμοκρασία αυτή ξεπεράστηκε 4 φορές, με την υψηλότερη να καταγράφεται στις 18 Αυγούστου 2023 με 33.4°C. Την ίδια ώρα στις 14 Αυγούστου 2023, ο μετεωρολογικός μας σταθμός κατέγραψε και την υψηλότερη του ελάχιστη θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 24.8°C. Προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 21.9°C στις 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Ρεκόρ θερμοκρασίας κατέγραψε επίσης ο σταθμός μας στο οινοποιείο Λινός στο Όμοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40.1°C. Προηγούμενο ρεκόρ Ομόδους ήταν οι 39.4°C που καταγράφηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Να σημειώσουμε ότι ο σταθμός Ομόδους είναι σε λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2016.

Κλείνοντας, παρόλο που οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Τ.Μ δεν κατέγραψαν κάποιο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Λευκωσία, ο δικός μας μετεωρολογικός σταθμός στον εκθεσιακό χώρο της BMW του ομίλου Πιλακούτα στο Στρόβολο κατέγραψε στις 14 Αυγούστου μέγιστη της τάξεων των 45.2°C που είναι και η υψηλότερη που έχει καταγράψει ο συγκεκριμένος σταθμός για οποιονδήποτε μήνα. Το προηγούμενο ρεκόρ του σταθμού είχε καταγραφεί στις 3 Ιουλίου 2017 όταν ο υδράργυρος είχε αγγίξει τους 44.9°C.

Στις Τοποθεσίες, μπορείτε να δείτε ανά περιοχή ποιες μέρες υπάρχουν πιθανότητες βροχής, αλλά και πόσο ανέρχεται η πιθανότητα (Chance of rain). Επίσης, μπορείτε να δείτε τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, όπως και ώρες ηλιοφάνειας για κάθε περιοχή.

Για συνεχή ενημέρωση και για τυχόν έκτακτα δελτία, μπορείτε να κάνετε LIKE και FOLLOW στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και subscribe στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο You Tube για άμεση ενημέρωση για τον καιρό.

Ροή ειδήσεων

Πιθανότητα πρόσκαιρης διαταραχής τη Δευτέρα – Σκαμπανεβάσματα θερμοκρασίας το επόμενο 10ήμερο

Στις 10ήμερες προγνώσεις στις Τοποθεσίες θα προσέξετε ότι μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες...