Ανακοίνωση Τ.Μ σχετικά με τις θερμοκρασιακές συνθήκες κατά τον Σεπτέμβριο 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τ.Μ, μετά τους θερμοκρασιακά πολύ θερμούς δύο τελευταίους μήνες του φετινού καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον ομολογουμένως θερμότερο, σε πλανητική κλίμακα, Σεπτέμβριο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τις καταγραφές του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, το φθινόπωρο στην Κύπρο έκανε είσοδο με όχι ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ότι αφορά την κατανομή της θερμοκρασίας κατά τον πρώτο του μήνα τον Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά, υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες εξαιρέσεις, οι οποίες αναλύονται με λεπτομέρεια πιο κάτω.

Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί, παρουσιάζονται στοιχεία για τους κύριους σταθμούς αναφοράς του Τμήματος σε σχέση με τα ρεκόρ τα οποία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του φετινού Σεπτεμβρίου καθώς και η κατάταξή τους σε σχέση με τα ακραία μέγιστα στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του κάθε σταθμού.

Πίνακας 1: Μέσες και Ακραίες Θερμοκρασίες (σε oC) σε σχέση με τις κανονικές θερμοκρασίες, στους 5 κύριους μετεωρολογικούς σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας, κατά τον Σεπτέμβριο 2023. Οι κανονικές θερμοκρασίες αναφέρονται στην περίοδο 1981-2010.

Συγκεκριμένα, ο φετινός Σεπτέμβριος κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος Σεπτέμβριος για τον μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο αεροδρόμιο Πάφου, με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 26.5oC. Παρουσιάζει, δηλαδή, θετική απόκλιση της τάξης των 2.4oC σε σχέση με την κανονική του μήνα που είναι οι 24.1oC. Κατατάσσεται, επίσης, στη 2η θέση τόσο σε σχέση με τη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία όσο και σε σχέση με τη μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία, αφού παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης των 2.1oC και 2.6oC, αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη κανονική του μήνα.

Επίσης, ο φετινός Σεπτέμβριος κατατάσσεται ως ο 3ος θερμότερος Σεπτέμβριος για τον μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 27.3oC, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση της τάξης του 1.9oC. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος σταθμός κατατάσσεται στη 2η θέση σε σχέση με τη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία αφού παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης του 1.8oC σε σχέση με την αντίστοιχη κανονική του μήνα (32.7oC).

invito

Ο μετεωρολογικός σταθμός στο Σταθμό Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας αν και έχει την 3η υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία (36.1oC) εντούτοις δεν κατατάσσει τον φετινό Σεπτέμβριο στους θερμότερους Σεπτέμβριους για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Όλοι οι κύριοι σταθμοί αναφοράς του Τμήματος παρουσιάζουν θετική απόκλιση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας τους από την αντίστοιχη κανονική του μήνα, η οποία κυμαίνεται από 1.3oC – 2.4oC, ωστόσο στο σύνολό του ο φετινός Σεπτέμβριος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο θερμούς Σεπτέμβριους που το νησί έχει ζήσει.

Μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τ.Μ, μετά τους θερμοκρασιακά πολύ θερμούς δύο τελευταίους μήνες του φετινού καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον ομολογουμένως θερμότερο, σε πλανητική κλίμακα, Σεπτέμβριο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τις καταγραφές του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, το φθινόπωρο στην Κύπρο έκανε είσοδο με όχι ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ότι αφορά την κατανομή της θερμοκρασίας κατά τον πρώτο του μήνα τον Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά, υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες εξαιρέσεις, οι οποίες αναλύονται με λεπτομέρεια πιο κάτω.

Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί, παρουσιάζονται στοιχεία για τους κύριους σταθμούς αναφοράς του Τμήματος σε σχέση με τα ρεκόρ τα οποία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του φετινού Σεπτεμβρίου καθώς και η κατάταξή τους σε σχέση με τα ακραία μέγιστα στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του κάθε σταθμού.

Πίνακας 1: Μέσες και Ακραίες Θερμοκρασίες (σε oC) σε σχέση με τις κανονικές θερμοκρασίες, στους 5 κύριους μετεωρολογικούς σταθμούς του Τμήματος Μετεωρολογίας, κατά τον Σεπτέμβριο 2023. Οι κανονικές θερμοκρασίες αναφέρονται στην περίοδο 1981-2010.

Συγκεκριμένα, ο φετινός Σεπτέμβριος κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος Σεπτέμβριος για τον μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο αεροδρόμιο Πάφου, με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 26.5oC. Παρουσιάζει, δηλαδή, θετική απόκλιση της τάξης των 2.4oC σε σχέση με την κανονική του μήνα που είναι οι 24.1oC. Κατατάσσεται, επίσης, στη 2η θέση τόσο σε σχέση με τη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία όσο και σε σχέση με τη μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία, αφού παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης των 2.1oC και 2.6oC, αντίστοιχα, σε σχέση με την αντίστοιχη κανονική του μήνα.

Επίσης, ο φετινός Σεπτέμβριος κατατάσσεται ως ο 3ος θερμότερος Σεπτέμβριος για τον μετεωρολογικό σταθμό του Τμήματος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με μέση ημερήσια θερμοκρασία τους 27.3oC, παρουσιάζοντας θετική απόκλιση της τάξης του 1.9oC. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος σταθμός κατατάσσεται στη 2η θέση σε σχέση με τη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία αφού παρουσιάζει θετική απόκλιση της τάξης του 1.8oC σε σχέση με την αντίστοιχη κανονική του μήνα (32.7oC).

Ο μετεωρολογικός σταθμός στο Σταθμό Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας αν και έχει την 3η υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία (36.1oC) εντούτοις δεν κατατάσσει τον φετινό Σεπτέμβριο στους θερμότερους Σεπτέμβριους για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Όλοι οι κύριοι σταθμοί αναφοράς του Τμήματος παρουσιάζουν θετική απόκλιση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας τους από την αντίστοιχη κανονική του μήνα, η οποία κυμαίνεται από 1.3oC – 2.4oC, ωστόσο στο σύνολό του ο φετινός Σεπτέμβριος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο θερμούς Σεπτέμβριους που το νησί έχει ζήσει.

Μπορείτε να διαβάσετε αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023

Στις Τοποθεσίες, μπορείτε να δείτε ανά περιοχή ποιες μέρες υπάρχουν πιθανότητες βροχής, αλλά και πόσο ανέρχεται η πιθανότητα (Chance of rain). Επίσης, μπορείτε να δείτε τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, όπως και ώρες ηλιοφάνειας για κάθε περιοχή.

Για συνεχή ενημέρωση και για τυχόν έκτακτα δελτία, μπορείτε να κάνετε LIKE και FOLLOW στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και subscribe στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο You Tube για άμεση ενημέρωση για τον καιρό.

Ροή ειδήσεων

Μεμονωμένες βροχές το απόγευμα (Χάρτης πιθανοτήτων) – Πρόσκαιρα 30άρια+ και σκόνη από εβδομάδας

Σχετικά ασταθής αέρια μάζα συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή μας σήμερα και αύριο, με αποτέλεσμα την εκδήλωση μεμονωμένων βροχών...