Πορτοκαλί/Κίτρινη προειδοποίηση από Kitasweather για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες την Τετάρτη (19/01)

Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά χαμηλές μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες στα ορεινά – Να είσαι σε ετοιμότητα!!!

Εξαιρετικά χαμηλές μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να μην αναμένεται να ξεπεράσει αύριο Τετάρτη τους -7 με -8 βαθμούς Κελσίου στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους (1750 μέτρα +) ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους -11 με -12 βαθμούς Κελσίου (1750 μέτρα+) κατά της βραδινές ώρες.

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο στα ορεινά θα είναι ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω ισχυρού παγετού και χιονιού στο οδόστρωμα.

invito

Λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε όπως αποφεύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Συστήνουμε επίσης όπως πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 07:00 Τ.Ω, 19/01/2022. Μέχρι 09:00 Τ.Ω, 20/01/2022

Ώρα έκδοσης: 18:00 Τ.Ω, 18/01/2022

Κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στο εσωτερικό και ημιορεινά – Να είσαι ενήμερος!!!

Ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει γύρω στους -2 έως -5 βαθμούς Κελσίου στα ημιορεινά και γύρω στους -2 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού (κυρίως κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες).

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο στα ημιορεινά και τοπικά στο εσωτερικό θα είναι ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω παγετού και τοπικών ελαφριών χιονοστρώσεων στο οδόστρωμα.

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε όπως αποφεύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Συστήνουμε επίσης όπως πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 19:00 Τ.Ω, 19/01/2022. Μέχρι 07:30 Τ.Ω, 20/01/2022

Ώρα έκδοσης: 18:00 Τ.Ω, 18/01/2022

English Version:

Orange warning issued for unusually low temperatures over the mountains – Be Prepared!!!

Unusually low maximum and minimum temperatures are expected over the mountains during the warning period. Maximum daytime temperatures on Wednesday will not exceed -7 to -8 degrees Celsius over the highest peaks of Troodos (1750 m+), whereas minimum nighttime temperatures are expected to drop to around -11 to -12 degrees Celsius (1750 m+).

Be aware that icy road conditions and snow cover are expected over the mountains.

Due to the unusually low temperatures, it is advised to avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. It is also advised to keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 07:00 LT, 19/01/2022. Till: 09:00 LT, 20/01/2022

Issued at: 18:00 LT, 18/01/2022

Yellow warning issued for very low minimum temperatures over the high ground and central plain – Be Aware!!!

Very low minimum temperatures are expected during the warning period with minimum nighttime temperatures dropping down to around -2 to -5 degrees Celsius over the high ground and around -2 degrees Celsius over the central plain (mainly after midnight).

Be aware that icy road conditions and light snow cover are expected over the high ground and locally over the central plain.

Due to the unusually low temperatures, it is advised to avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. It is also advised to keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 19:00 LT, 19/01/2022. Till: 07:30 LT, 20/01/2022

Issued at: 18:00 LT, 18/01/2022

Τι σημαίνει “πορτοκαλί προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Πορτοκαλί» σημαίνει ότι ο καιρός είναι επικίνδυνος, χρειάζεται προσοχή και συστήνεται να παρθούν μέτρα για τους μετεωρολογικούς κινδύνους που υπάρχουν. Επίσης, χρειάζεται συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων.

Τι σημαίνει “κίτρινη προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Κίτρινο» σημαίνει ότι ο καιρός είναι δυνητικά επικίνδυνος και τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά χρειάζεται προσοχή σχετικά με δραστηριότητες που εκτίθενται σε μετεωρολογικούς κινδύνους. Επίσης, χρειάζεται συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων.

Weather Warnings are presented in three categories:

A. YELLOW WARNING – Be Aware: YELLOW weather warnings are issued to warn those who are at risk, based on their location and/or activity, in order for them to take preventative action. It should be noted that YELLOW weather warnings are issued for weather conditions that will not pose an immediate threat to the general population, but only to those that are exposed to those weather conditions.

B. ORANGE WARNING – Be Prepared: ORANGE weather warnings are issued for weather conditions that will likely impact people significantly. It should be noted that ORANGE weather warnings means that the general population should prepare themselves for the weather conditions that are expected and should avoid any outdoor activities.

C. RED WARNING – Take Action: RED weather warnings are issued mainly for rare or extreme weather events, which means that the general population must take action to protect themselves and/or their properties.

Για τα κριτήρια προειδοποιήσεων πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Κριτήρια προειδοποιήσεων

Διευκρίνιση:

Οι προβλέψεις και συστάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα kitasweather αποτελούν δουλειά του Certified Weather Forecaster Έρικ Κίτας και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Συστήνεται παρακολούθηση του καιρού και ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή ταλαιπωριών και πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν.

Warning 13 (1/10/2021 – 30/9/2022)

Πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά χαμηλές μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες στα ορεινά – Να είσαι σε ετοιμότητα!!!

Εξαιρετικά χαμηλές μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να μην αναμένεται να ξεπεράσει αύριο Τετάρτη τους -7 με -8 βαθμούς Κελσίου στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους (1750 μέτρα +) ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους -11 με -12 βαθμούς Κελσίου (1750 μέτρα+) κατά της βραδινές ώρες.

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο στα ορεινά θα είναι ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω ισχυρού παγετού και χιονιού στο οδόστρωμα.

Λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε όπως αποφεύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Συστήνουμε επίσης όπως πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 07:00 Τ.Ω, 19/01/2022. Μέχρι 09:00 Τ.Ω, 20/01/2022

Ώρα έκδοσης: 18:00 Τ.Ω, 18/01/2022

Κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στο εσωτερικό και ημιορεινά – Να είσαι ενήμερος!!!

Ιδιαίτερα χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται κατά την διάρκεια της προειδοποίησης, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να πέσει γύρω στους -2 έως -5 βαθμούς Κελσίου στα ημιορεινά και γύρω στους -2 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού (κυρίως κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες).

Να είστε ενήμεροι ότι το οδικό δίκτυο στα ημιορεινά και τοπικά στο εσωτερικό θα είναι ολισθηρό και επικίνδυνο λόγω παγετού και τοπικών ελαφριών χιονοστρώσεων στο οδόστρωμα.

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, συστήνουμε όπως αποφεύγετε τις άσκοπες εξωτερικές δραστηριότητες και την έκθεση σας σε αυτές τις θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία. Συστήνουμε επίσης όπως πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προστατεύοντας τα κατοικίδια σας από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, κρατώντας τα κάπου ζεστά και προστατευμένα από το κρύο.

Ισχύει από: 19:00 Τ.Ω, 19/01/2022. Μέχρι 07:30 Τ.Ω, 20/01/2022

Ώρα έκδοσης: 18:00 Τ.Ω, 18/01/2022

English Version:

Orange warning issued for unusually low temperatures over the mountains – Be Prepared!!!

Unusually low maximum and minimum temperatures are expected over the mountains during the warning period. Maximum daytime temperatures on Wednesday will not exceed -7 to -8 degrees Celsius over the highest peaks of Troodos (1750 m+), whereas minimum nighttime temperatures are expected to drop to around -11 to -12 degrees Celsius (1750 m+).

Be aware that icy road conditions and snow cover are expected over the mountains.

Due to the unusually low temperatures, it is advised to avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. It is also advised to keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 07:00 LT, 19/01/2022. Till: 09:00 LT, 20/01/2022

Issued at: 18:00 LT, 18/01/2022

Yellow warning issued for very low minimum temperatures over the high ground and central plain – Be Aware!!!

Very low minimum temperatures are expected during the warning period with minimum nighttime temperatures dropping down to around -2 to -5 degrees Celsius over the high ground and around -2 degrees Celsius over the central plain (mainly after midnight).

Be aware that icy road conditions and light snow cover are expected over the high ground and locally over the central plain.

Due to the unusually low temperatures, it is advised to avoid unnecessary outdoor activities and your exposure to these temperatures for a long period of time without proper clothing. It is also advised to keep your pets indoors or somewhere warm with cover.

Valid from 19:00 LT, 19/01/2022. Till: 07:30 LT, 20/01/2022

Issued at: 18:00 LT, 18/01/2022

Τι σημαίνει “πορτοκαλί προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Πορτοκαλί» σημαίνει ότι ο καιρός είναι επικίνδυνος, χρειάζεται προσοχή και συστήνεται να παρθούν μέτρα για τους μετεωρολογικούς κινδύνους που υπάρχουν. Επίσης, χρειάζεται συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων.

Τι σημαίνει “κίτρινη προειδοποίηση”

Το επίπεδο επικινδυνότητας «Κίτρινο» σημαίνει ότι ο καιρός είναι δυνητικά επικίνδυνος και τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά χρειάζεται προσοχή σχετικά με δραστηριότητες που εκτίθενται σε μετεωρολογικούς κινδύνους. Επίσης, χρειάζεται συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και αποφυγή αχρείαστων μετακινήσεων.

Weather Warnings are presented in three categories:

A. YELLOW WARNING – Be Aware: YELLOW weather warnings are issued to warn those who are at risk, based on their location and/or activity, in order for them to take preventative action. It should be noted that YELLOW weather warnings are issued for weather conditions that will not pose an immediate threat to the general population, but only to those that are exposed to those weather conditions.

B. ORANGE WARNING – Be Prepared: ORANGE weather warnings are issued for weather conditions that will likely impact people significantly. It should be noted that ORANGE weather warnings means that the general population should prepare themselves for the weather conditions that are expected and should avoid any outdoor activities.

C. RED WARNING – Take Action: RED weather warnings are issued mainly for rare or extreme weather events, which means that the general population must take action to protect themselves and/or their properties.

Για τα κριτήρια προειδοποιήσεων πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Κριτήρια προειδοποιήσεων

Διευκρίνιση:

Οι προβλέψεις και συστάσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα kitasweather αποτελούν δουλειά του Certified Weather Forecaster Έρικ Κίτας και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Συστήνεται παρακολούθηση του καιρού και ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή ταλαιπωριών και πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν.

Warning 13 (1/10/2021 – 30/9/2022)

Στις Τοποθεσίες, μπορείτε να δείτε ανά περιοχή ποιες μέρες υπάρχουν πιθανότητες βροχής, αλλά και πόσο ανέρχεται η πιθανότητα (Chance of rain). Επίσης, μπορείτε να δείτε τη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, όπως και ώρες ηλιοφάνειας για κάθε περιοχή.

Για συνεχή ενημέρωση και για τυχόν έκτακτα δελτία, μπορείτε να κάνετε LIKE και FOLLOW στη σελίδα μας στο Facebook, καθώς και subscribe στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο You Tube για άμεση ενημέρωση για τον καιρό.

Ροή ειδήσεων

Διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλών νεφώσεων – Έως τους 35-36°C o υδράργυρος τις επόμενες ημέρες

Με αυξημένη ηλιοφάνεια, διαστήματα υψηλών/μέσων νεφώσεων και αραιή σκόνη αναμένεται να κυλήσουν οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας μέχρι...